LOB turpinās darboties Vides konsultatīvajā padomē

27. janvārī notikušajās Vides konsultatīvās padomes vēlēšanās Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) līdz ar vēl 19 vides aizsardzības nevalstiskajām organizācijām tika ievēlēta jaunajā Vides konsultatīvās padomes (VKP) sastāvā, kas darbosies līdz 2015. gada sākumam. LOB pārstāvis Viesturs Ķerus trešo gadu ievēlēts par VKP priekšsēdētāju.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs norāda: “Vides konsultatīvā padome ir izcils piemērs valsts pārvaldes sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām. Lai gan formāli VKP darbojas Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas paspārnē, tā ir neatkarīga nevalstisko organizāciju apvienība. VKP jau daudzus gadus ir aktīvs VARAM un citu valsts pārvaldes institūciju sadarbības partneris, lai nodrošinātu vides aizsardzības interešu ievērošanu sabiedrības vārdā.”

Pirmajā sēdē, kas notika uzreiz pēc vēlēšanām, VKP tikās ar jauno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Eināru Cilinski, lai apspriestu ministra izvirzītās prioritātes vides aizsardzības jomā. VKP aicināja ministru stiprināt VARAM veiktspēju un lomu valdībā.

VKP apvieno 20 vides aizsardzības nevalstiskās organizācijas un tā ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā. VKP sastāvs tiek noteikts vēlēšanās, kas notiek reizi gadā.

2013. un 2014. gadā LOB dalība VKP notiek projekta “Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” ietvaros. 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.