Visvieglāk pūces saklausīt pustumsā (no vakara un rīta pusē)

Ja nav iespēju veikt pūču maršrutus naktīs (iemesli varbūt prozaiski – nāk miegs, vecāki neatļauj u.tml.), ņemiet vērā, ka pūces visaktīvākās ir pustumsā. Jau laicīgi esiet interesējošajā vietā un klausieties! Kad sāk krēslot, var atskaņot vai atdarināt saucienus un atkal paklausīties, laicīgi dodoties mājās. Arī no rīta pat gaismiņā rezultāti ir tikpat sekmīgi (to var izmantot, dodoties uz darbu).