Pūču uzskaites nakts maršrutos

Labākās iespējas konstatēt pūces ir veicot speciālus maršrutus (pārvietojoties ar automašīnu, divriteni vai kājām). Ejot ar kājām vai braucot ar velosipēdu, maršrutu vislabāk ieplānot nelielu – 5–15 km garumā, jo pēc garāka Jums zudīs interese par pūcēm. Savukārt ar automašīnu var apsekot lielas teritorijas vienā naktī, apstājoties tikai Jūs interesējošai sugai piemērotākajos biotopos. Meža pūces gadījumā tie ir parki, kapsētas un veciem kokiem apaugušas viensētas, ausainajai pūcei – mazi mežiņi lauku vidū, bikšainajam apogam un urālpūcei – lieli mežu masīvi. Maršrutu var sastādīt jau iepriekš – pēc kartes vai iepriekšējām zināšanām. Pēc sugas konstatēšanas vienā atlanta kvadrātā Jūs uzreiz varat doties nākamās sugas meklējumos vai uz citu atlanta kvadrātu. Protams, ļoti noderīgas ir zināšanas par pūču skaitu kādā teritorijā, taču tad jāveic noteikti maršruti, pūces klausoties ne retāk kā ik pa 1 km (sīkāk skat. ievadlapā pie projekta Pūces).

KAD: Labvēlīgākais laiks ir skaidras un siltas naktis, kad nokrišņi un vējš netraucē klausīties. Labākie rezultāti tiek sasniegti pilnmēness periodā. Visaktīvākās pūces ir pavasarī – no februāra beigām līdz maija beigām (īpaši marta otrajā pusē un aprīlī). Ziemas beigās / agrā pavasarī der izvēlēties atkušņus un pirmās siltākās naktis pēc sala perioda. Savukārt ligzdošanu pierādīt ērti ir pēc izvestu mazuļu balsīm jūnijā un jūlija sākumā. Pūču aktivitāte vislielākā ir vairākas stundas vakarā, sākot ar puskrēslu, kā arī 1–2 h pirms rīta gaismas.

KĀ: Lai gan dažās naktīs pūces “bļauj” pašas no sevis, parasti to aktivitāti nepieciešams stimulēt – atdarinot vai atskaņojot nedaudzus tēviņa saucienus (5–15 frāzes 1–3 min. laikā) un pēc tam klausoties. Ja nekas neatsaucas, var veikt arī ilgāku atskaņošanu. Atskaņošanas starplaikos un pēc tam rūpīgi klausās. Pārvietojoties ar kājām vai velosipēdu, var piestāt un paklausīties ik pa brītiņam, savukārt, apstādinot automašīnu, jāklausās un šajā punktā jāuzkavējas ilgāk (10–15 min.). Atdarināt pūču balsis var iemācīties tikai ar pieredzi (pietiekoši labi atdarinot, atsaucas pat labāk kā uz ierakstu). Atskaņojot ierakstu, vislabāk izmantot pārnēsājamu magnetofonu ar iepriekš sagatavotu ierakstu. Var izmantot arī automašīnas magnetolu, atverot durvis. Jāatskaņo pūces tēviņa teritoriālā balss, izvairoties no parastajos sugu ierakstos sastopamajām mazuļu un mātīšu balsīm. Magnetofonam saucieni jāatskaņo pietiekoši skaļi, bez uzkrītošiem blakus trokšņiem. Ierakstu nedrīkst atskaņot ilgu laiku bez pārtraukumiem (labāk atskaņot 1 min. un tad 2 min. klausīties, tad atkal atskaņot: to atkal un atkal atkārtojot 10-15 minūšu laika posmā). Kad pūce atsaucas, tad jāklausās bez atskaņošanas(!) – bieži tad dzirdamas arī citas apkārtnē esošās pūces. Atskaņot var tikai pēc tam, kad dabiskā vokalizācija vairākas minūtes jau izbeigusies.

KĀDAS SUGAS IERAKSTUS ATSKAŅOT: Lauksaimniecības ainavā vislietderīgāk atskaņot vai atdarināt tikai meža pūces, kas ir visbiežāk sastopamā suga, balsi, savukārt lielos meža masīvos der orientēties uz retākām sugām – bikšaino apogu un urālpūci. Ja orientējaties tikai uz kādas vienas sugas konstatēšanu, tad atskaņojiet tikai tās balsi. Ja vienā apstāšanās vietā atskaņojiet vairākas sugas, tad starp sugām labāk ievērojiet nelielu pauzi (vismaz minūti vai divas).

CITI IETEIKUMI: Pūču saklausīšana ir apgrūtināta no šosejām, kur bieži garām brauc automašīnas, tāpēc labāk izmantot lauku ceļus. Jāņem vērā, ka pavasarī ceļi mēdz būt grūti izbraucami un nepazīstamā apvidū orientēšanās tumsā bieži ir sarežģīta. “Pūčojot” vēlams uzvesties klusu un nesarunāties; pat nelieli trokšņi (apģērba švīksti, mīņāšanās) var samazināt uzskaites efektivitāti. Ja nav speciālas intereses par kādu no pūču sugām (Latvijā ir vairākas un dažas ir retas), var atskaņot tikai biežāk sastopamās – meža pūces – tēviņa balsi. Arī citas sugas reaģēs uz to. Dzirdētās pūces vēlams atzīmēt uz shēmas vai kartes un reģistrēt sugu, dzimumu, vietu u. c., kopā ar atlanta kartīti iesniedzot maršruta shēmu ar ziņām par dzirdētajām pūcēm Ja jums nepieciešami pūču balsu ieraksti, tad interesējieties LOB birojā! Arī agra pavasara naktīs jūs varat saklausīt citas putnu sugas – dzērves, ķīvītes, laukirbju teritorijās arī to saucienus.