Interesanta darbošanās vasarā – ausainās pūces reģistrēšana pēc mazuļu balsīm

Kur: Agroainavā, kur pļavas un tīrumi mozaīkveidā mijas ar mežiņiem, viensētām un nelielām apdzīvotām vietām. Ausainā pūce neligzdo lielos mežu masīvos bez klajām vietām, arī lielās pilsētās sastopama reti.

Kad, kādā veidā: Piemērotā biotopā naktīs jāveic maršruti (ja ar automašīnu, tad apstājoties piemērotās vietās) jūnija otrajā pusē–jūlija pirmajā pusē. Ausainā pūce mazuļus visbiežāk izved jūnijā, taču var būt maija beigās, vai tikai jūlijā izvesti. Izvesti mazuļi izdod žēlus, gari stieptus vaidus “īiiii…”, prasot vecajiem putniem barību. Sākumā tos izdod vecākais mazulis pat no ligzdas vai atrodoties blakus tai, kamēr mazākie vēl ir klusi. Kopumā vismaz 2 nedēļas skaņas dzirdamas tiešā ligzdas tuvumā, kas ievērojami atvieglo tās atrašanu (parasti veca vārnas, dažkārt žagatas, kraukļa vai peļu klijāna ligzda). Ja mazuļi sekmīgi izaug, skaņas dzirdamas vismaz 1 mēnesi pēc izvešanas, bet jau tālāk no ligzdas. Izvestu mazuļu balsis dzirdamas pat 1 km attālumā, bet pieaugušo putnu saucieni ir daudz klusāki.

Mazuļi visaktīvākie ir 2–3 stundas no vakara puskrēslas (tad tie ir izsalkuši). Var iztikt bez pūču balsu atskaņošanas/atdarināšanas (varbūt tikai retumis meža pūces balsi), jo pieaugušās pūces šajā gadalaikā ir ļoti klusas. Jāpiebilst gan, ka, vismaz meža pūcēm, jaunuļi reaģē uz pieaugušo putnu balsu atskaņošanu, dažkārt pat atlidojot klāt.

Citas sugas, ko Jūs varat dzirdēt: Arī izvesti meža pūces mazuļi izdod balsis, tikai nesalīdzināmi klusākas (“čīpp” vai “psīīk”). Tie parasti tiek izvesti ½–1 mēnesi agrāk. Arī izvestie urālpūču jaunuļi ir saklausāmi, taču tos jāmeklē lielos mežos. Vasaras naktīs visērtāk var konstatēt veselu sugu kompleksu: ormanīšus, paipalas, dumpjus, dumbrcāļus, griezes. Ja maršruts ved cauri/gar mežiem, varat dzirdēt vakarlēpjus. Naktīs intensīvi dzied purva, krūmu ķauķi, upes un kārklu sisinātājķauķi, zilrīklītes, var dzirdēt sila cīruļus(!), jūnijā dažkārt arī lakstīgalas (pievērsiet arī uzmanību tās uztraukuma balsij mazuļu izvešanas periodā). Naktīs var izdzirdēt arī daudzu dienas putnu balsis: dzērves, lauku cīruļu čirkstēšanu, ķīvītes, brūno čakstu uztraukuma balsi ceļmalas krūmājos. Kopumā siltās naktīs ir ļoti interesanti darboties.