Jūras putnu uzskaites

Kopš 2005. gada rudens Baltijas valstīs risinās ES finansēts projekts “Aizsargājamās jūras teritorijas Austrumbaltijā”, kura mērķis ir jūras vērtīgāko teritoriju apzināšana un aizsardzība. Dibinot aizsargājamās teritorijas, jāizvērtē visdažādāko jūras iemītnieku un apsaimniekotāju intereses, tāpēc projekta ieviesējs – Baltijas Vides Forums apvienojis daudzu iestāžu un organizāciju spēkus.

Pirmos divus gadus lielāks uzsvars likts uz esošās informācijas apkopošanu un trūkstošās iegūšanu par galvenajām aizsardzību pelnošājām jūras vērtībām – zivīm, putniem, roņiem, zemūdens biotopiem. Jūras putnu uzskaites Latvijā līdz šim notikušas galvenokārt no krasta un galvenokārt ziemā. 2006. un 2007. gadā šī LIFE projekta ietvaros paredzētas atkārtotas jūras putnu uzskaites Latvijas piekrastē visos gadalaikos. Uzskaites notiek pēc vienotas, starptautiski atzītas metodikas, kas paredz reģistrēt visus redzētos putnus 300m platā transektā, un tajās tiek izmantots LR Bruņoto spēku kuģis “Varonis”. Šis kuģis ir ar augstu skata punktu, pietiekami ātrs un stabils, un ļauj iegūt pietiekami kvalitatīvus datus laika apstākļos, kad mazākam kuģim uzskaites būtu jāpārtrauc. 2005. gada novembrī kuģis “Varonis” uzņēma ornitologus no 5 valstīm – dalībniekus apmācību un metožu saskaņošanas semināram, ko vadīja pieredzējušais dāņu ornitologs Jans Durniks (Jan Durinck). Tad, veicot atsevišķus maršrutus Rīgas līča rietumu piekrastē un Irbes šaurumā, ļoti nozīmīgas tumšo pīļu koncentrācijas tika reģistrētas Irbes šaurumā netālu no Kolkas.

Šogad pirmā ekspedīcija notika no 24. aprīļa līdz 1. maijam, kad “Varoņa” apkalpe uzņēma pētniekus no Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Igaunijas Ornitoloģijas biedrības (Irbes šaurumā plānotā aizsargājamā teritorija sniedzas abās robežas pusēs). Starptautiski nozīmīgas koncentrācijas tika konstatētas Irbes šaurumā kākaulim, tumšajai un melnajai pīlei un Rīgas līča dienvidu piekrastē mazajam ķīrim. Uzskaitē piedalījās Antra Stīpniece, Agnis Bušs, Andris Vaiders, Aleksejs Kuročkins, Ruslans Matrozis, Mati Martinsons un Andrus Kuus. Lasīt sīkāk par šo ekspedīciju

Pirmā brauciena maršruts

Otrā ekspedīcija notika no 27.jūlija līdz 1. augustam. “Varonis” veica kuģojumu pa visām projekta teritorijām, lai palīdzētu noskaidrot putniem svarīgākās vietas vasarā. Šajā gadalaikā daudzas sugas vēl uzturas spalvu maiņas vai ligzdošanas vietās ziemeļos, tāpēc nozīmīgas koncentrācijas novērotas vien melnajai pīlei (Irbes šauruma ziemeļu daļā) un mazajam ķīrim (vairāk kā 4000 putnu rajonā Ziemupe-Akmeņrags-Pāvilosta). Uzskaitē piedalījās Antra Stīpniece, Agnis Bušs, Andris Vaiders, Aleksejs Kuročkins, Ruslans Matrozis, Santa Golde, Mati Martinsons un Andrus Kuus. Lasīt sīkāk par šo ekspedīciju.

Otrā brauciena maršruts