Aicinām uz LOB Madonas vietējās grupas veidošanu!

Šobrīd Lubāna mitrāja informācijas centrs sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB) ir uzsācis iniciatīva LOB Madonas vietējās grupas izveidei. Madonas novada dabas daudzveidība apvieno daudzas Latvijas un Eiropas mērogā nozīmīgas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu, Lubāna mitrāju, Vestienas aizsargājamo ainavu apvidu. Lai informētu par plānoto, iepazīstinātu un uzrunātu interesentus, aicinām uz neformālu tikšanos:

 

  • 1. novembrī plkst. 12.00 Lubāna mitrāja informācijas centrā un
  • 2. novembrī plkst. 18.00 Madonas novada bibliotēkā, 2. stāva konferenču zālē.

Tikšanās laikā pārstāvis no LOB iepazīstinās un izklāstīts vietējo grupu darbību, dalīsies ar labās prakses piemēriem Latvijā, kā arī aicinās uz pirmajiem praktiskajiem pasākumiem! Priecāsimies redzēt ikvienu, lai kopā ar entuziastiem putnu vērošanā veidotu Madonas vietējo grupu! Jāteic, ka ikviens var pievienoties grupā, putni obligāti nav jāpazīst!

Liels paldies par atbalstu Madonas novada bibliotēkai!

LOB ir lielākā sabiedriskā dabas aizsardzības organizācija Latvijā. Tās misija ir saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. Tā īstenošanai pēta putnus un to dzīvesvietas, veicina putnu un to dzīvesvietu saglabāšanu, kā arī izglīto un iesaista biedrības darbā sabiedrību. LOB ir dibināta 1985. gadā un šobrīd visā Latvijā apvieno vairāk nekā 500 biedru – cilvēku, kam rūp dabas aizsardzība un kas vēlas atbalstīt LOB darbu.

LOB vietējā grupa apvieno interesentus savā tuvējā apkārtnē, kuras dalībnieki paši plāno un īsteno pasākumus un aktivitātes, sadarbībā ar LOB. Vietējās grupas līdzdarbojas LOB vadītajos projektos, dažādās mazāka mēroga aktivitātēs, sanāksmēs, ekskursijās, talkās, nometnēs un programmās. Vietējās grupās var iesaistītes individuāli interesenti, skolu, pašvaldību iestāžu, biedrību pārstāvji, un pats labākais ir tas, ka apvieno gan cilvēkus ar labām priekšzināšanām, vai vēl labāk – ar jaunu degošu interesi sākt mācīties iepazīt Latvijas putnu pasauli no pašiem pamatiem! Latvijā darbojas vairākas vietējās grupas – Rīgā, Jūrmalā, Cēsīs, Gulbenē, kā tiek veidota Ķeipenē un šobrīd vietējo grupu skaitam pievienojamies arī mēs – LOB Madonas vietējā grupa.

 

Informāciju sagatavoja: Līga Dreiškina, Lubānas mitrāja informācijas centra darba organizatore, LOB Madonas vietējās grupas vadītāja, infolubans@inbox.lv

 

LOB vietējo grupu iesaiste tiek veikta projekta “LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta līdzfinansējums piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma”. 95 % programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5 % no Latvijas valsts budžeta.