LOB vietējās grupas atklāj putnu burvību rudenī Papē

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 2015. gada 5.-6. septembrī, Papes ornitoloģiskajā stacijā notika projekta “Atklāj putnu burvību rudenī!” atklāšanas seminārs ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Seminārā piedalījās 21 dalībnieks, kuri pamatā bija no LOB vietējām grupām – Rīgas, Jūrmalas, Cēsīm un Litenes – kā arī citi interesenti. Semināra mērķis bija iesaistīt LOB vietējās grupas efektīvākas kampaņas ietvaros veicamo pasākumu organizēšanā – putnu būrīšu tīrīšanā un apsekošanā, kā arī Eiropas putnu vērošanas dienu pasākumos oktobra pirmajā nedēļas nogalē. Papildus LOB vietējās grupas dalījās ar savu pieredzi un vienojās par turpmāko sadarbību.

Daudziem no pasākuma dalībniekiem un LOB jaunajiem biedriem šī bija pirmā reize Papē – izdaudzinātajā putnu gredzenošanas bāzē pie Lietuvas robežas. Vēl īpašāku viesošanos Papē rada apstāklis, ka nav tik vienkārši tur nokļūt (no Rīgas jāmēro 270 km). Papē arī pat laikapstākļi pielāgojās mums. Prognozes bija nežēlīgas, bet vai kāds no mums samirka un visu nogali pavadīja telpās? Ne gluži. Kamēr laika apstākļi mūs lutināja ar salīdzinošu sausu laiku, iepazinām Papes ornitoloģisko staciju ar ornitologa Dr. Oskara Keiša stāstiem par Papes pirmsākumiem, putnu migrāciju un gredzenošanu. Bija vērojama diezgan intensīva ķivuļu un meža zīlīšu migrācija, tāpēc Oskars arī parādīja kā notiek gredzenošanas process klātienē un kāpēc tas ir vajadzīgs. Pēc putnu gredzenošanas dalībniekiem bija iespēja iesaistīties praktiskā un tehniskā pētniecības nodarbē – lielā sikspārņu ķeršanas murda noņemšanā, lai pēc tam varētu uzstādīt putnu ķeršanas murdu. Šādā veidā dalībnieki ne tikai iepazina rudens putnu migrācijas burvību, bet arī tehniskās sagatavošanās nozīmi putnu pētījumu veikšanā.

Lietus tomēr atnāca un šo brīdi izmantojām teorētiskākām lietām un savstarpējām sarunām. Projekta “Atklāj putnu burvību rudenī!” vadītājs Agnis Bušs aicināja LOB vietējās grupas iesaistīties projekta aktivitātēs – tīrīt putnu būrīšus rudenī un pierakstīt, kādas putnu sugas būrīšos ir ligzdojušas, kā arī iesaistīties Eiropas putnu vērošanas dienu pasākumos. Viena no populārākajām nodarbēm saistībā ar putniem ir putnu būrīšu izgatavošana un izlikšana pavasarī. Taču reti kurš pēc putnu būrīšu izlikšanas par tiem rūpējas – katru rudeni jāiztīra un vēlams arī jāreģistrē, kas būrītī ligzdojis. Ja būrītis netiek tīrīts, tad jau pēc 3 gadiem tas praktiski vairs nav lietojams (putniem vairs nav vietas jaunai ligzdiņai). Ja par būrīti rūpējās, tad tas var kalpot pat 10 gadus. Portālā Dabasdati.lv top arī sadaļa, kurā iespējams ziņot par putnu būrītī notiekošo ligzdošanas sezonā un pēc tās. Šādu ziņu uzkrāšana dos lielisku iespēju sekot līdzi pārmaiņām melno mušķērāju, lielo zīlīšu un citu putnu sugu ligzdošanas sekmēs, izmantojot arī pirms vairāk nekā 20 gadiem ievākots datus. Eiropas putnu vērošanas dienu laikā 3. un 4. oktobrī notiks vairāk nekā 20 pasākumu, kuros būs iespēja piedalīties ikvienam interesentam (arī tiem, kuri putnus nepazīst). Šo pasākumu organizēšanā un vadīšanā iesaistīsies arī LOB vietējo grupu pārstāvji.

Viena no iespējām iesaistīties putnu izpētē šobrīd ir Eiropas ligzdojošo putnu atlants. Atlanta koordinators Latvijā Andris Dekants klātesošajiem pastāstīja par šajā gadā sasniegtajiem rezultātiem un turpmākajiem soļiem veiksmīga projekta īstenošanā. Lielu ieguldījumu datu ievākšanā ir devuši arī LOB vietējo grupu pārstāvji, kuri ir arī aktīvāko ziņotāju sarakstā. Vienkāršāku datu ievadīšanu un apstrādi ir devis portāla Dabasdati.lv īpašas atlanta sadaļas izveidošana, taču tai vajadzīgi vēl nopietni uzlabojumi, lai varētu iegūt pilnīgu ainu ne tikai par putnu izplatību, bet arī uzkrāt datus par skaita pārmaiņa pa gadiem un, iespējams, arī putnu blīvumu.

Neformālākā gaisotnē ar savu pieredzi apmainījās pašas LOB vietējās grupas – kādi pasākumi jau ir notikuši, kādi tiek vēl plānoti, ar kādām grūtībām ir nācies saskarties un kā tās tika risinātas, kādas ir ieceres un kā LOB administrācija varētu atbalstīt vietējo grupu darbu. Diskusijas par LOB vietējo grupu darbu un tālāko sadarbību turpinājās arī svētdien līdz pat brīdim, kad dalībnieki devās mājup.

Sestdienas pašā vakarā dalībniekiem bija iespēja iepazīt ne tikai putnu, bet arī sikspārņu migrāciju un tās aspektus. Sikspārņu pētnieks Viesturs Vintulis parādīja arī 2 no Papē noķertajām sikspārņu sugām. Viena no tām – Natūza sikspārnis – Papē tiek noķerta visbiežāk.

Svētdiena bija bagāta ar diskusijām, lai ikviens no biedriem spētu atbildēt uz jautājumiem, kāds ir vietējo grupu mērķis, kādā virzienā jādarbojas, kādi ir nākamie plāni. Man pašai no šā pasākuma radās secinājums, ka LOB vietējās grupas ir ļoti dažādas gan ģeogrāfiskā, gan darbības virzienu ziņā. Kādam mērķis saistīts vairāk ar sabiedrības izglītošanu, kādam domubiedru kopā pulcēšanos, kādam zinātnes joma.

Kā LOB vietējo grupu koordinatorei man ir prieks, ka tik dažādi cilvēki ir spējuši sanākt kopā un ap sevi piesaistīt un iedvesmot darboties vēl citus cilvēkus. Nedaudz arī laužot priekšstatu, ka biedrības biedram ir jāpārzin putnu pasaule un jāpazīst visi putni. Tā nebūt nav. Toties kļūt par LOB biedru un darboties LOB vietējās grupās ir vistiešākā iespēja iemācīties vairāk. Un kas zina – varbūt izaugt un mācīšanās prieku nodot tālāk izglītojot jaunos.

 

Ilze Sauša, LOB biedru un vietējo grupu koordinatore, ilze.sausa@lob.lv

 

Projektu “Atklāj putnu burvību rudenī!” un tā atklāšanas pasākumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

LOB vietējo grupu iesaiste tiek veikta projekta “LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta līdzfinansējums piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma”. 95 % programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5 % no Latvijas valsts budžeta.