Dalība Dabas aizsardzības pārvaldes pasākumā “Study Days” Rāznas nacionālajā parkā

LOB Litenes vietējās grupas vadītājs Elvijs Kantāns 2013. gada 24. maijā piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā pasākumā “Study Days” bioloģijas skolotājiem. Pasākuma gaitā tika iepazīti meži un to saistība ar dažādām organismu grupām. Elvijs Kantāns pastāstīja par dzeņiem gan teorētiski, gan praktiski dabā, apskatot dzeņu kalumus un izprotot to praktisko nozīmi dabā.

 

LOB Litenes vietējās grupas vadītājs:

Elvijs Kantāns,

e-pasts: elvijs.kantans@inbox.lv