Plānotie pasākumi

21.11.2014. – izsludināt putnu barotavu konkursu

14.12.2014. – putni pie barotavām, apmācība. Rīgas ielā 21, pulkst. 11:00. 

21.11.2014. – 31.03.2015 konkursa “Putni pie barotavām” norisināšanās, iedzīvotāji tika aicināti vērot putnus savās izvietotajās ziemas barotavās un skaitīt sugas, uzvarēja Lilija Jansone ar 13 novērotām putnu sugām.

17,18.01.2015. Ziemojošo ūdensputnu uzskaites Cēsu apkārtnē. Tikšanās sestdien, 9:30, kafejnīcā SOLO

10.02.2015. – Pūču un ūpju nakts ar Gaidi Grandānu Priekuļu un Pārgaujas novadā. Ūpis dzīvo Daibes atkritumu poligonā.

28.02.2015. pārgājiens gar kādu strauju upīti(Līgatni) – Ūdensstrazdu un Zivju dzenīšu vērošana

26.03.2015. – Pūču vakars Rāmuļos, Lambartos (baisi pūta vējš, bet 2 meža pūces sasaucām, uzslavas saņēma Mārtiņa mammas rabarbermaize)

18.,19. 04. 2015. –  Starptautiskās putnu vērošanas dienas. Plānojam 18.04. pārgājienu Līgatnes dabas takās (9:00 pie  dzīvnieku taku TIC) un 18.04. Lauciņu karjerā (Cēsīs) -satikšanās 14:00 pie Birzmaļu Neste degvielas uzpildes stacijas Poruka ielā . 19.aprīlī apmeklējam citu aktīvistu organizētos putnu dienu pasākumus.

16.,17. 05.2015. –  Torņu Cīņas.  LOB Cēsu vietējās grupas komanda ieguva 1. vietu amatieru (4h) grupā. Ilzes Bojāres pārstāvētā komanda Himantopus Himantopus un Mārtiņa Platača pārstāvētie Zaļknābji ieguva attiecīgi 1. un 2. vietu profesionāļu (24 h) grupā.

23.07. 2015. – Daibes dīķu apmeklējums. Nolaistajā Svilumā  un virs tā novēroti – parastais šņibītis, temminka šņibītis, lielā tilbīte, tumšā tilbīte, gugatnis, melnais stārķis, jūras ērglis, mazais ērglis, zivju gārnis, dzeltenā cielava. Paldies Dacei par tēju!

02.08.2015. – Bišu dzeņi  (ekskursija) Priekuļu novadā. Paldies Aivaram Vilnim par ekskursiju!

14.11. 2015. –  Mārtiņdienas pārgājiens ar cerību novērot Ūdensstrazdu pa Līgatnes upes augšteci.

03.- 04.10.2015. – Eiropas putnu vērošanas dienas Līgatnē. Papīra plastikas un putnu būru naglošanas darbnīcas Līgatnes Amatu centrā, Pilsoņu ielā 4. Foto

28.12.2015.  – “Putni pie barotavām” konkursa izsludināšana, plakātu izplatīšana ar putnu barības izplatītāja palīdzību Cēsu raj. tirdzn. vietās.

30.12.2015.  – Tikšanās “Udensstrazdos”. Vecā gada pavadīšana un galda tenisa turnīrs.

09.01.2016 Putnu atpazīšanas apmācības seminārs, tēma: Barotavas. 11:00, Rīgas 21 (Vienotības telpās)

06.-17.01.2016. – Ziemojošo ūdensputnu uzskaite pie jūras (A.Stīpnieces ierādītā terit.), 17.01. Cēsu apkārtnē.

17.01.2016. – Kopsapulce.

01.02.-12.02.-  Cekulzīlītes kausa uzvarētāja paziņošana un apbalvošana. 2105. gada uzvarētājs – SL

06.02.2016. – Vietējo grupu seminārs Līgatnē. Pārgājiens un apspriede. Piezīmes

12.03.2016. – Pūču klausīšanās vakars Pārgaujas novadā.

31.03.2016. –  “Putni pie barotavām” konkursa noslēgums. Rezultātu apkopošana un uzvarētāja paziņošana.