Lekcijas par putniem

Latvijas Ornitoloģijas biedrība piedāvā Latvijas skolām lekcijas par putniem. Katras lekcijas ilgums ir 40 minūtes. Lekcijas lasa ornitologi. Aicinām iepazīties ar piedāvātajām tēmām (skaitļi iekavās apzīmē klases, kam lekcija būs vispiemērotākā). Iespējamas arī citas lekciju un nodarbību tēmas, atbilstoši skolas vēlmēm.

 1. Latvijas putni (1–7). Pazīstamākās Latvijas putnu sugas, to dzīvesveids un atpazīšana dabā.
 2. Latvijas putni gadalaikos (1–12). Svarīgākie notikumi putnu dzīvē dažādos gadalaikos. Īsi par migrāciju, ligzdošanu, barošanu ziemā.
 3. Putnu ķermeņa uzbūve (8–12). Putnu evolūcija un ķermeņa pielāgojumi lidojumam.
 4. Putnu aizsardzība Latvijā (10–12). Īpaši aizsargājamās putnu sugas Latvijas un Eiropas mērogā. Apdraudošie faktori un aizsardzības veidi.
 5. Latvijas Ornitoloģijas biedrība (1–7). Latvijas Ornitoloģijas biedrības darbs. Iespējas iesaistīties putnu izpētē un aizsardzībā.
 6. Putnu barošana ziemā (1–12). Putni, kas apmeklē dažādas barotavas. Kādu barību labāk izmantot.
 7. Putnu būrīši (1–12). Putni, kas ligzdo būrīšos. Dažādu būrīšu izgatavošana.
 8. Nodarbība “Putnu būrīšu izgatavošana” (7-12). Darbs grupās – katra grupa izgatavo savu putnu būrīti (mazo zīlīšu vai mājas strazdu būrīti). Papildus izmaksas – būrīšu materiāli (atkarīgs no skaita un veida).
 9. Kā putni sarunājas (8–12). Putnu akustiskā komunikācija – dziesmas, saucieni.
 10. Putns un tā dzīvotne (10–12). Dzīvotnes jēdziens. Kā putni izvēlas dzīvotni. Dzīvotnes aizsardzības nozīme.
 11. Putni un globālās klimata pārmaiņas (10–12). Kas ir globālās klimata pārmaiņas un kā tās var ietekmēt putnus.
 12. Kā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu par putniem (10–12). Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes principi no idejas un lauka darbiem līdz darba noformēšanai.
 13. Putnu ligzdošana (8–12). Kā putni atrod partneri un aizstāv savu teritoriju. Dažādas olas un ligzdas. Mazuļu attīstība.
 14. Putnu barība un knābji (1–12). Ko ēd putni un kā to knābji ir pielāgoti to barošanās veidam.
 15. Nodarbība “Putnu knābji un to barība” (1-6). Darbošanās ar ikdienišķiem priekšmetiem, kas ir funkcionāli līdzīgi dažādiem putnu knābjiem. Atraktīvā veidā tiek iepazīti putnu barošanās principi un tiem piemērotā barība.
 16. Putnu loma dabā un cilvēka dzīvē (8–12). Putnu saistība ar citiem dzīvniekiem un vidi. Putni kā vides pārveidotāji. Putnu medības un putnu vērošana.
 17. Putnu vērošana (1–7 un 8–12 – divas dažādas sarežģītības lekcijas). Kā sākt vērot putnus. Putnu vērošanas principi. Putnu vērotāju sacensības.
 18. Putnu migrācija (1–7 un 8–12 – divas dažādas sarežģītības lekcijas). Putnu migrācija pavasarī un rudenī. Kā putni orientējas. Kur ziemo Latvijas putni. Migrāciju pētījumi Latvijā.
 19. Pupuķis (1–12). Pupuķa jeb badadzeguzes dzīvesveids un sastopamība Latvijā.
 20. Gada putns (1–12). Iemesli sugas izvēlei (apdraudētība, nepieciešamā aizsardzība u.tml.). Iespējas iesaistīties gada putna akcijā.

 

Samaksa

Maksa par lekciju – 60 EUR un transporta izdevumu kompensācija.

 

Lai pieteiktos lekcijām, lūdzam sazināties ar Daigu Brakmani, e-pasts: daiga.brakmane@gmail.com