Izglītības programma “Putni un mēs”

LOB izglītības programmas “Putni un mēs” ietvaros aicinām jebkuru interesentu piedalīties aktivitātēs, ko var veikt gan individuāli mājās, pēc skolas, kopā ar vecākiem vai arī grupās skolā, dabaszinību stundu ietvaros, interešu pulciņos v. tml. Katru mācību gadu tiek piedavāts atšķirīgs darba plāns. Lai sekotu līdzi aktualitātēm, aicinām pieteikties rakstot uz putni@lob.lv un kļūt par izglītības programmas “Putni un mēs” dalībnieku.

Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde

Interesentiem, kuri vēlas izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) ornitoloģijā, esam sagatavojuši informatīvu materiālu. Laika gaitā materiālu papildināsim. Varam arī sniegt konsultāciju par tēmas un materiālu izvēli, kā arī atbildēt uz jautājumiem, kas radušies ZPD izstrādes gaitā. E-pasts kosultācijai: putni@lob.lv.

Lekcijas par putniem

Piedāvājam arī dažādas lekcijas par putniem – sākot ar vispārēju ieskatu Latvijas putnu faunā un beidzot ar specifiskām tēmām, piemēram, putnu būrīšu izgatavošanas nodarbību, putnu vērošanas ekskursiju vai lekciju par kādu noteiktu putnu sugu. Lekcija ir par maksu. Vairāk informācijas, rakstot uz putni@lob.lv

Dziedošas putnu rotaļlietas

Sadarbībā ar Lielbritānijas Karalisko Putnu aizsardzības biedrību piedāvājam iegādāties interesantus un izglītojošus materiālus, kas palīdzēs apgūt putnu noteikšanu, – dziedošas putnu rotaļlietas. Rotaļlietas izgatavotas atbilstīgi putna dabiskajam izskatam (gandrīz 30 putnu sugu), un, tās paspiežot, atskan putna balss ieraksts. Šis piedāvājums būs īpaši saistošs sākumskolas vecuma bērniem.

Ar visu SIA “Motacilla” veikalā pieejamo putnu rotaļlietu piedāvājumu varat iepazīties šeit.

Dzīvais pavasaris (Spring Alive)

LOB īsteno BirdLife International organizētu projektu bērniem un jauniešiem – “Dzīvais pavasaris” (Spring Alive). Projekta ietvaros aicinām pavasarī vērot putnus un īpaši ziņot par pirmajiem gājputniem no šīm sugām: baltais stārķis, dzeguze, svīre, bezdelīga un krastu čurkste. Ziņot var gan “Dzīvā pavasara” interneta vietnē www.springalive.net, gan dabas novērojumu portālā “Dabasdati”, gan aizpildot un atsūtot mums anketu.

Projekta ietvaros izgatavotie materiāli

Plakāts “Kā es varu padarīt savus logus putniem drošus?” (.pdf)

Skrejlapa “Kā es varu padarīt savus logus putniem drošus?”(.pdf)

Plakāts “Es atradu putna mazuli! Ko darīt?” (.pdf)

Projektu “Dzīvais pavasaris” atbalsta HeidelbergCement