Nedēļas nogalē Eiropas putnu vērošanas dienās aicina vērot gājputnus un ziņot par redzēto pētniekiem

Nedēļas nogalē, 30. septembrī un 1. oktobrī, Latvijas Ornitoloģijas biedrības virsvadībā norisināsies Eiropas putnu vērošanas dienas jeb “EuroBirdwatch 2023”. Putnu dienu programmā ietilpst vairāk nekā 20 pasākumi dažādās Latvijas vietās ar iespēju vērot gājputnu migrāciju kopā ar erudītiem putnu pazinējiem un pagatavot putnu barotavu aukstajām sezonām.

“Vērojot putnu rudens migrāciju, aicinām ziņot ne tikai par šajā nedēļas nogalē novērotajiem putniem, bet atvēlēt tam laiku visā rudens migrācijas periodā, īpaši ziņojot, ja gadās novērot lielus putnu barus. Piemēram, ja putni atgūst spēkus uz zemes vai barojas kādā konkrētā teritorijā. Šādos baros bieži vien var novērot ķīvītes, zosis, gulbjus, dzeltenos tārtiņus. Šādi dati ir ļoti vērtīgs pilsoniskais ieguldījums dabas aizsardzības mērķiem, tostarp vēja parku plānošanā,” uzsver Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Andris Dekants

Ikviens ir aicināts individuāli, ar draugiem vai ģimenēm ne tikai vērot gājputnu rudens migrāciju, bet arī ziņot līdz svētdienas, 1. oktobra, plkst. 16.00 par saviem putnu novērojumiem dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv, tā iesaistoties sabiedriskajā zinātnē un palīdzot pētniekiem iegūt aptverošākus datus tālākiem pētījumiem ornitoloģijā.  

Detalizēts Eiropas putnu vērošanas dienu 2023 pasākumu kalendārs un informācija par pieteikšanos konkrētiem pasākumiem ir pieejama šeit: https://www.putnudienas.lv/lv/pasakumu-kalendars/, turpretī pasākumu norises vietu karte, kas aizvien tiek papildināta ar jaunām aktivitātēm, ir pieejama šeit: https://www.putnudienas.lv/lv/pasakumu-karte-2/.  Daļai no pasākumiem ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās ierobežotā vietu skaita dēļ, līdz ar to pasākumu vadītāji aicina laikus interesentus pieteikties. 

Pērn Eiropas putnu vērošanas dienās kopumā 19 tūkstoši dalībnieku novērojuši 4,6 miljonus putnu, tai skaitā, Latvijā 386 dalībnieki kopumā ziņojuši par 37 150 putniem, kas pārstāvēja vairāk nekā 140 sugas. Latvijā skaitliski visbagātīgākie novērojumi pērnruden bijuši par mājas strazdiem, ķīvītēm un kajakiem. 

Vērtīgs papildinājums putnu vērotāju grāmatu plauktā būs ilustrācijām bagātā putnu vērošanas rokasgrāmata “Putnu noteicējs”, ko klajā laidis uzņēmums “Jāņa sēta” sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Savukārt jaunākajiem putnu vērotājiem brīvpieejā ir lejuplādējami materiāli “Mans pirmais putnu noteicējs” un “Mans pirmais ūdeņu putnu noteicējs”, ko sagatavojusi Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Rudenī notiekošie putnu vērošanas u.c. pasākumi ir daļa no starptautiskas iniciatīvas – 1993. gadā aizsāktās Eiropas putnu vērošanas dienu tradīcijas jeb “EuroBirdwatch” –, ko organizē lielākā putnu aizsardzības organizācija pasaulē “BirdLife International”, kuru Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Šogad “EuroBirdwatch 2023”  koordinatoru centra uzdevumu pilda Slovākija.

Eiropas putnu vērošanas dienu 2023 Latvijā organizatorisko darbu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Eiropas putnu vērošanas dienas 2023 Latvijā organizē un atbalsta Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Dabas aizsardzības pārvalde, LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorija, putnu māju darbnīca “Simbaro”, veikals putnotājiem Motacilla.lv, maizes ceptuve “Lāči”, atpūtas vieta “Remesi” Babītes ezera krastā, Lubāna mitrāja informācijas centrs, atpūtas komplekss “Miķelis”, Dagdas kultūras centrs, Kusas bibliotēka, Rojas tūrisma informācijas centrs, Cesvaines Tūrisma centrs, LOB Rīgas, Jūrmalas, Cēsu, Madonas, Litenes, Rēzeknes, Kandavas, Saldus, Ventspils, Zemgales-Sēlijas vietējās grupas un citi sadarbības partneri.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB ārējās komunikācijas speciāliste