Aicina iedzīvotājus pieprasīt politiķiem Dabas atjaunošanas likuma pieņemšanu

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu ar savu balsi un parakstu pieprasīt Eiropas Parlamenta politiķiem Dabas atjaunošanas likuma pieņemšanu, lai ierobežotu dabas un klimata krīzes. Šobrīd valdības visā Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, apspriež jauno Dabas atjaunošanas likumu. 

“Dabas aizsardzības pārvaldes nesen publicētie “Dabas skaitīšanas” rezultāti rāda, ka Latvija joprojām zaudē vērtīgas dzīvotnes, tostarp tās apzināti iznīcinot. Piemēram, piecos gados vien kailcirtēs nocirsti ap pieciem tūkstoši hektāru veco, bioloģiski vērtīgo mežu. Tāpat strauji izzūd dabiskie zālāji, tiek degradēti purvi un piesārņoti ūdeņi. Gan cilvēku, gan citu Latvijas iemītnieku labad mums beidzot jāmēģina atjaunot to, ko esam zaudējuši. Tas nebūs ne viegli, ne ātri, tāpēc šo darbu nedrīkst atlikt un nedrīkst pieļaut vēl tālāku dabas noplicināšanu,” uzsver Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Dr. biol. Viesturs Ķerus.

Nosūtīt pieprasījumu, adresējot to Eiropas Parlamentā Latviju pārstāvošajiem politiķiem, ir iespējams tiešsaistes e-rīkā, kas ikvienam ir pieejams ŠEIT. Lai pieprasījums tiktu nosūtīts, ir jāaizpilda aicinājuma vēstules veidne, ierakstot tajā savu vārdu un e-pastu un nospiežot zilo pogu “Sūtīt e-pastu”. Ja ir vēlme, ir iespēja pievienot arī tematisku foto, kas apliecina nepieciešamību atjaunot dabu.

Eiropas Komisija 2022. gada 22. jūnijā nāca klajā ar vēsturisku priekšlikumu likumam par dabas atjaunošanu, kura mērķis ir atjaunot ekosistēmas un atgūt dabu visā Eiropā – gan lauksaimniecības zemēs un jūrā, gan mežos un pilsētvidē. 

Šī likumdošana iniciatīva izriet no Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas un stratēģijas “No lauka līdz galam”, un palīdzēs nodrošināt pārtikas drošību un noturību kā Eiropas Savienībā, tā visa pasaulē. Dabas atjaunošanas likuma priekšlikums ir izšķirīgi būtisks, lai izvairītos no ekosistēmu sabrukuma un novērstu klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas sliktākās ietekmes. 

Plašāka informācija par Dabas atjaunošanas likumu pieejama ŠEIT.

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB ārējās komunikācijas vadītāja