Aicina piedalīties Ziemojošo ūdensputnu uzskaitē 2022

Lai noskaidrotu, vai un kā mainās ūdensputnu populāciju lielums, katru gadu janvāra vidū tie tiek skaitīti.

Katrā valstī ir vietu tīkls, kuras jāpārbauda.  Ziņas par Latvijā redzēto ļauj reizi sešos gados Dabas aizsardzības pārvaldei  ziņot Eiropas Komisijai par ziemojošo populāciju stāvokli valstī (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary )

Wetlands International, apvienojot visu valstu datus par atsevišķām vietām, var novērtēt sugu populāciju lieluma izmaiņas iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8

2021. gadā Latvijā tika apmeklētas vairāk kā 700 ziemošanas vietas un saskaitīti 120890 ūdensputni  download (daba.gov.lv) . PALDIES visiem, kas to paveica!

Tomēr dzīve steidzas tālāk, un šoziem uzskaites centrālie datumi ir 15./16. janvāris.

Pieteikties uzskaitei un izplānot maršrutu iespējams šeit: Ziemojošie putni (dabasdati.lv) .

Vai ziņojat caur tieši šim monitoringam veidoto logu Ziemojošie putni (dabasdati.lv), vai kādā sev ierastā veidā – svarīgi, ziņot novērojumu rezultātu kā punktu – tad datus varēs izmantot arī Ziemojošo putnu atlants.

Lai putnu skaita izmaiņu indeksi atspoguļotu patieso situāciju, svarīgas ir ziņas gan par novērotiem putniem, gan par to trūkumu. Pēdējā gadījumā lietojam statusu “NAV NOVĒROTS, kaut speciāli meklēts”

Lūgums atcerēties par drošību uzskaites laikā – piemēroti apģērbties (t.sk. radzes apaviem), nekāpt uz plāna ledus.

Ar uzskaiti saistītie izdevumi tiks segti pret maksājumu apliecinošiem dokumentiem un atbilstoši grāmatvedības prasībām aizpildītiem “papīriem”, kurus drīkst parakstīt arī elektroniski: NAUDAS_PAPIRI_IWC – Google Drive.

Lai mums izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Antra Stīpniece, uzskaites koordinatore, e-pasts: antrast@lu.lv
Tālruņi: sarunām: 26542733, Whatsapp ziņojumiem: 25764272

Foto: Tomass Ķerus.