Zivju dzenīša – 2020. gada putna zīmējumu konkursa rezultāti

1. vieta bērnu kategorijā. Elza Strumpe, 15 g.v.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) organizētā 2020. gada putna – zivju dzenīša – zīmējumu konkursā uzvaru guvušas Elza Strumpe (bērnu kategorijā) un Marta Gotlība (pieaugušo kategorijā). No 250 iesniegtajiem darbiem, par godalgotiem tika atzīti 16 darbi, pa 8 katrā kategorijā. Darbus vērtēja LOB pārstāvji un mākslinieki. Jau tradicionāli gada putna zīmējumu konkursa uzvarētājiem būs iespēja pievienoties īpašai putnu vērošanas ekskursijai.

1. vieta pieaugušo kategorijā. Marta Gotlība (instagram.com/marta.got).

Bērnu kategorijā (līdz 17 gadu vecumam, ieskaitot) tika iesniegti 205 darbi un par godalgotiem (piešķirot 1.-3. vietu) atzīti 8 darbi. Par 1. vietu žūrijai bija absolūta vienprātība – par uzvarētāju atzīta Elza Strumpe no Ikšķiles. Elza savu zīmējumu veidojusi izmantojot zīmuli un eļļaspasteli.

Par nākamajiem labākajiem darbiem domas dalījās, tāpēc 2. un 3. vietā ierindojas vairāki darbi. 2. vietu ir ieguvušas Arina Averina no Jelgavas mākslas skolas, Dārta Folkmane no Šveices un Haide Terēze Pelēce no Montessoru bērnu mājas. Savukārt 3. vietu ieguvuši Elīna Lapšinova no Aizkraukles māklsas skolas, Elīza Dzene no BJC “Kurzeme”, Linards Supe un Marika Ieva Rožlapa no Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienības.

Pieaugušo kategorijā (no 18 gadu vecuma) tika iesniegti 45 darbi, no kuriem arī 8 atzīti par godalgojamiem. Arī šajā kategorijā uzvarētājs tika izraudzīts vienprātīgi – 1. vietu ieguva Marta Gotlība (citus Martas darbus var apskatīt viņas Instagram un Facebook kontā).

Līdzīgi kā bērnu kategorijā, arī pieaugušajiem nākamo labāko darbu sarindošana neklājās viegli. Tomēr žūrija nonāca pie secinājuma, ka 2. vieta piešķirama Dacei Krēsliņai (sociālajos medijos atrodama kā Dotta designs) un Valdim Baškirovam (citus darbus var apskatīt arī Artfinder). Savukārt 3. vieta piešķirta Annai Lauvai (vairāk Instagram), Dacei Grāvei, Dairai Janušai (vairāk Instagram), Gintai Eglītei un Līvai Martai Rozei.


2. vieta pieaugušo kategorijā. Dace Krēsliņa (facebook.com/dottadesigns).

2. vieta pieaugušo kategorijā. Valdis Baškirovs (artfinder.com/valdis-baskirovs#).

3. vieta pieaugušo kategorijā. Dace Grāve.

3. vieta pieaugušo kategorijā. Anna Lauva (instagram.com/lauvas_photoart).

3. vieta pieaugušo kategorijā. Daira Januša.
3. vieta pieaugušo kategorijā. Daira Januša (instagram.com/daira.janusa).

3. vieta pieaugušo kategorijā. Ginta Eglīte.
3. vieta pieaugušo kategorijā. Ginta Eglīte.

3. vieta pieaugušo kategorijā. Līva Marta Roze.

Paldies visiem dalībniekiem par dalību konkursā! Aicinām piedalīties arī nākamajos konkursos. Piemēram, līdz 2020. gada 1. novembrim ir iespēja piedalīties LOB biedru fotokonkursā “Upju putni”.

Ar uzvarētājiem un viņu iespējām piedalīties īpašajā putnu vērošanas ekskursijā sazināsimies individuāli.

Aicinām pieteikt zivju dzenīša darbus labdarības izsolei!

Šā gada rudenī ir plānota zivju dzenīšu mākslas darbu labdarības izsole. Izsolei var pieteikt gan konkursā pieteiktos darbus, gan citus darbus. Ja vēlaties atbalstīt Latvijas putnu izpēti un aizsardzību ar savu mākslas darbu, lūdzu rakstiet uz Latvijas Ornitoloģijas biedrības e-pastu putni@lob.lv.

Gada putna akciju Latvijas Ornitoloģijas biedrība rīko jau 25. reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti: grieze (1996), vakarlēpis (1997), zaļā vārna (1998), mazais ērglis (1999), ķīvīte (2000), ūpis (2001), lielais ķīris (2002), rubenis (2003), baltais stārķis (2004), ziemeļu gulbis (2005), lauka piekūns (2006), melnā dzilna (2007), melnais stārķis (2008), jūraskrauklis (2009), mednis (2010), meža pūce (2011), jūras ērglis (2012), kākaulis (2013), pupuķis (2014), dzeltenais tārtiņš (2015), dižraibais dzenis (2016), dzeltenā cielava (2017), pļavu tilbīte (2018) un mežirbe (2019).