Zaļo vārnu liktenis ir tavās rokās!

Foto: Ilze Priedniece

Izmantojot izdevību, izsaku pateicību ikvienam putnu izpētes un aizsardzības atbalstītājam! Īpašs paldies tiem, kuri daudzu gadu laikā palīdzējuši LOB zaļo vārnu programmas īstenošanai – gan ar savu brīvprātīgo palīdzību, gan ar ziedojumiem.

Zaļo vārnu programma ir viena no Latvijas Ornitoloģijas biedrības ilgākajām un labāk zināmajām darbības jomām. Tās ietvaros ik vasaru kopš 1998. gada veicam pēdējās šīs sugas populācijas izpētes un aizsardzības darbus Latvijā. Programmas dalībnieku un palīgu lielākoties brīvprātīgā darbošanās līdz šim ir ļāvusi nepārtraukti un sekmīgi veikt būtiskākos uzdevumus, neskatoties uz ārējā atbalsta svārstībām. Par pārējo runā putni – ik gadu Pierīgā mūs joprojām priecē vismaz 20 ligzdojošo zaļo vārnu pāru un to pēcnācēji.

Plānojot nākamās vasaras lauka darbus, aicinu LOB biedrus un ikvienu citu zaļo vārnu labvēli savu iespēju robežās atbalstīt šīs sugas izpēti un aizsardzību arī 2016. gadā. Savāktos līdzekļus izmantosim, lai segtu transporta un materiālu izdevumus zaļo vārnu uzskaitēs, būru pārbaudēs, apdzīvoto ligzdu monitoringā, mazuļu gredzenošanā un pieaugušo putnu gredzenu nolasīšanā, kā arī ligzdu aizsardzībā pret postījumiem.

Ja atsaucība būs pietiekami liela un/vai izdosies piesaistīt papildu finansējumu, varēsim uzsākt jauna sugas aizsardzības plāna izstrādi zaļajai vārnai. Tas nepieciešams, lai kritiski izvērtētu pamatīgo (līdzšinējo 18 gadu darba gaitā) uzkrāto pieredzi un zināšanas, un lai arī turpmāk iespējami labi varētu nodrošināt vajadzīgās darbības zaļās vārnas saglabāšanai Latvijā.

Tuvojoties svētkiem, LOB piedāvā iespēju uzdāvināt saviem tuvākajiem cilvēkiem vai sadarbības partneriem un klientiem ziedojumu zaļajai vārnai.

Veiciet ziedojumu par jūsu izvēlēto summu uz bankas kontu LV34HABA000140J035491 ar norādi “Ziedojums zaļajai vārnai”, un biedrība Jūsu vārdā nosūtīs saņēmējam zaļās vārnas atklātni, kurā tiks minēts, ka Jūs viņa (vai viņas) vārdā ziedojāt […] eiro zaļo vārnu aizsardzībai. Atklātnītes saņēmēja vārdu un pasta adresi norādiet maksājumā vai nosūtiet uz e-pastu putni@lob.lv.

Ar cieņu
Edmunds Račinskis,
LOB zaļo vārnu programmas vadītājs
2015. gada decembrī

Vairāk par zaļo vārnu programmu var lasīt šeit.