Zaļās vārnas Coracias garrulus aizsardzība un sabiedrības informēšana

Projekta norises laiks: 20.04.2010.-30.11.2010.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētāji: BirdLife Europe

Projekta norises vieta: Rīgas apkārtne, Latvija

Projekta vadītājs: Edmunds Račinskis, e-pasts: edmunds@lob.lv

 

Projekta mērķi

1. Izplānot zaļās vārnas aizsardzības stratēģiju Latvijai.

2. Nodrošināt zaļo vārnu ligzdvietas pret plēsējiem.

3. Ievākt informāciju par populācijas lielumu, izplatību un ligzdošanas sekmēm.

4. Turpināt gredzenošanu ar krāsainajiem gredzeniem un gredzenu nolasīšanu.

5. Informēt LOB biedrus un plašāku sabiedrību.