Trešajā Ķengaraga ekspedīcijā novērotas baltvaigu zosis

Sestdien, 11. oktobrī, tika rīkota jau 3. putnu, spāru un tauriņu ekspedīcija uz Daugavas posmu pie Ķengaraga. Spāru, tauriņu un putnu vērošanas nolūka apmeklējam Mazjumpravmuižas apkārtni, blakus esošu melnalkšņu aleju, apskatījām ūdensputnus Daugavas posmā no putnu torņa līdz Dienvidu tiltam un Kojusalas līcī.

Mākoņainā laikā dienas tauriņus neredzējām, bet Daugavas krastā pie Dienvidu tilta atradām nakts tauriņa vītolu urbēja Cossus cossus palielu kāpuru. Dažas lidojošas spāres novērojām tikai Kojusalas līcī, kur Andrim Dekantam izdevās nofotografēt zaļo zaigspāri Lestes viridis. Turpat lidojumā novērotas dažas, līdz sugai nenoteiktas, klajumspāres Sympetrum spp.

Daugavas krastā pie Mazjumpravmuižas ganījās 2 baltvaigu zosis Branta leucopsis – visai netipisks novērojums, jo zosis mierīgi barojās krastā, neskatoties uz cilvēku klātbūtni. Turpat virs Daugavas nolidoja ap 500 īpatņu liels mājas strazdu Sturnus vulgaris bars.

No citiem ūdensputniem Daugavā joprojām uzturējās vietējie ligzdotāji – cekuldūkuri Podiceps cristatus (kopā saskaitīti 22 putni) un lauči Fulica atra (72). Mazākā skaitā novērotas citas ūdensputnu sugas – 12 gaigalas Bucephala clangula, 6 jaunie lielie ķīri Larus ridibundus, 3 melnspārnu kaijas Larus marinus un 2 jūras kraukļi Phalacrocorax carbo. Gar visu posmu uzskaitītas 260 meža pīles un ap 100 sudrabkaiju Larus argentatus, bet pretējā krastā novēroti 3 lielie baltie gārņi Egretta albaatpūtā. Pie mola uzturējās paugurknābja gulbju Cygnus olor ģimene – mātīte ar 11 jaunajiem putniem un citi 8 pieaugušie īpatņi. Vienu no jaunajiem putniem izdevās arī noķert un apgredzenot.

 

Nākamā Ķengaraga izpētes ekspedīcija notiks 1. novembrī, tikšanās plkst. 10.00 pie Ķengaraga putnu torņa. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu: riga@lob.lv.

 

Šogad kopā paredzētas piecas izpētes ekspedīcijas un Ķengaragu, ko īsteno Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējā grupa ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā” ietvaros.