Tiek izsludināts foto konkurss “Dabas vērtības Rīgā”

Tev ir aparāts, ar kuru var nofotografēt putnu, spāri vai tauriņu pie Daugavas Rīgā? Piedalies foto konkursā “Dabas vērtības Rīgā”, ko organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Konkursam var pieteikt 2014. gadā tapušas putnu, spāru un tauriņu fotogrāfijas, kas reģistrētas portālā Dabasdati.lv kā novērojumi Rīgas pilsētas teritorijā viena kilometra attālumā no Daugavas. Pieteikums jānosūta uz e-pastu riga@lob.lv (ar norādi “Foto konkursam”) līdz 2014. gada 25. oktobrim un tajā jānorāda saite uz Dabasdati.lv novērojumu, vārds, uzvārds un tālruņa numurs. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks LOB vietējo grupu semināra laikā 2014. gada 8. novembrī, kad balvās tiks piešķirti vērtīgi putnu un kukaiņu noteicēji.

Vēl septembrī ir iespējams novērot spāres un tauriņus Daugavas piekrastē Rīgā. Viena no iespējām tos novērot ir pievienojoties izpētes ekspedīcijai Ķengaragā 27. septembrī (satikšanās plkst. 10.00 pie Ķengaraga putnu vērošanas torņa; ļoti vēlama iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu riga@lob.lv). Vairāk informācijas par ekspedīcijām šeit.

 

Konkursa nolikums:

PDF formāts

1. Konkursa mērķis: popularizēt sabiedrībā dabas vērtību vērošanu un izpēti Rīgā, Daugavas piekrastē, to dokumentēšanu un vērojumu ziņošanu dabas novērojumu portālā www.dabasdati.lv, kas kopumā sekmēs Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību.

2. Konkursam iesniedzamā darba forma: fotogrāfija, kurā dokumentēta putna, tauriņa vai spāres novērojums.

3.Vērtēšanas kritēriji:

– darba atbilstība konkursa mērķim;

– darba formas atbilstība (putna, tauriņa vai spāres novērojums);

– darba sarežģītība (mākslinieciskais izpildījums, fotografētā objekta unikalitāte un iemūžinātā brīža vienreizīgums).

4. Konkursa rīkotājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

5. Konkursa mērķauditorija: dabas vērotāji un fotogrāfi, t.sk. amatieri, no Latvijas.

6. Vērtēšana: darbi tiks vērtēti divās grupās:

– Labākais putna novērojums;

– Labākais tauriņa vai spāres novērojums.

7. Konkursa vērtēšanas komisija:

– Ruslans Matrozis (Ķengaraga izpētes ekspedīciju vadītājs);

– Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis;

– Portāla Dabasdati.lv pārstāvis.

8. Obligātas prasības:

– katrs dalībnieks drīkst iesniegt neierobežotu skaitu fotogrāfiju, tās ievietojot portālā www.dabasdati.lv sadaļā “Pievienot novērojumu” (lai pievienotu novērojumu – vispirms nepieciešama reģistrācija portālā);

– pie katra novērojuma jānorāda vieta, kur novērojums veikts, atzīmējot to kartē;

– foto konkursā var piedalīties novērojumi, kas veikti Rīgas pilsētas teritorijā, viena kilometra robežās ap Daugavu;

– konkursā piedalās 2014. gadā veiktie novērojumi;

– pēc novērojuma pievienošanas portālā www.dabasdati.lv, jānokopē saite uz novērojumu un tā jānosūta uz e-pastu riga@lob.lv, ar atzīmi “Foto konkursam”. Foto konkursā piedalās tikai tie novērojumi, kuri ir iesūtīti uz e-pastu: riga@lob.lv. E-pastā jānorāda arī novērotāja vārds, uzvārds un telefona numurs.

9. Par iesniegto darbu piederību iesniedzējam un autortiesību izpildi atbild iesūtītājs.

10. Darbu iesniegšana: novērojumi jāpievieno www.dabasdati.lv un jānosūta uz e-pastu riga@lob.lv līdz 2014. gada 25. oktobrim. Pēc norādītā termiņa saņemtie darbi konkursā nepiedalīsies.

11. Darbu izstādīšana: Fotokonkursa laureātu apbalvošana notiks 2014. gada 8. novembrī par to uzvarētājiem iepriekš paziņojot. Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks publicēta arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības interneta lapā un portālā Dabasdati.lv.

12. Darbu publicēšana: Labākie darbi, norādot autoru, tiks publicēti žurnālā “Putni dabā” un Latvijas Ornitoloģijas biedrības interneta lapā www.lob.lv.

 

Foto konkursu “Dabas vērtības Rīgā” un putnu, spāru un tauriņu izpētes ekspedīcijas Ķengaragā finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds projekta “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā” ietvaros.

 

Informācija par konkursu: Agnis Bušs, agnis@putnidaba.lv