Piektā Ķengaraga ekspedīcija

6. decembrī tika rīkota piektā (pēdējā) ekspedīcija uz Daugavas posmu pie Ķengaraga. Arī šoreiz apmeklējam Mazjumpravmuižas apkārtni, blakus esošu melnalkšņu aleju, veicām ūdensputnu uzskaiti Daugavas posmā no muižas līdz Dienvidu tiltam un ielūkojamies Kojusalas līcī.

 

Drēgnajā un tumšajā dienā melnalkšņu aleja bija patukša, tur novērojam tikai dažas lielās zīlītes Parus majos, arī dzeņi nav atsaukušies uz provocēšanu. Mazjumpravmuižas dīķis bija aizsalis, bet blakus esošās Mazjumpravmuižas drupas pēdējā mēneša laikā tika iekonservētas nākamajām paaudzēm, virsū izveidojot jumtu un nostiprinot malas.

Daugavas piekrastes josla, vietām līdz pat 50 metriem, bija piesalusi, bet dziļāk plūda spēcīga straume. Daugavā šoreiz lielā skaitā novērotas lielās gauras Mergus merganser, šie putni aktīvi barojās pie krasta un pārlidoja šurpu-turpu. Pa visu posmu uzskaitījām 85 putnus, bet gaurām sekoja melnspārnu kaijas Larus marinus (5 pieaugušie putni). Sakarā ar citu mazāku ūdenstilpju aizsalšanu, Daugavā lielākā skaitā pulcējušās meža pīles Anas platyrhynchos, kopā uzskaitīju 346 putni. Vientuļš laucis Fulica atra nira gar ledus joslu. Jāatzīmē, ka, izņemot Dārziņu atteku, citur Rīgā lauči jau krietnu laiku nav mānīti. Pie mola uzturējās vietējā paugurknābja gulbju Cygnus olor ģimene (12 putni) un vēl viena ģimene (2 pieaugušie ar 2 jaunajiem gulbjiem) nolaidās Daugavā pie Dienvidu tilta. Kojusalas līcis bija zem ledus, ar mazu atklāta ūdens teritoriju, kur novērojām 23 meža pīles.

Arī kaiju šoreiz bija daudz vairāk – uzskaitītas ap 500 sudrabkaijas Larus argentatus, 293 kajaki Larus canus, 11 lielie ķīri Larus ridibundus (10 jaunie, 1 pieaugušais; lielākoties novēroti pie mola), un, jau pieminētas, melnspārnu kaijas Larus marinus.

No citiem putniem varētu atzīmēt 12 pelēko strazdu Turdus pilaris bariņu pie Kojusalas līča un, dienas labāko novērojumu – bariņu no 13 mājas strazdiem Sturnus vulgaris, kuri barojās zālājā pie kādas mājas, kopā ar dažiem desmitiem lauku zvirbuļu Passer montanus. Mājas strazdu bariņa novērojums decembrī ir fenoloģiski interesants novērojums Rīgā!

Jāatzīmē, ka Ķengaraga dabas vērtību vērotājiem drīzumā tika nodrukāts informatīvs buklets, kurā tiks sniegta noderīga informācija par spāru, tauriņu un putnu novērošanas iespējām šajā Rīgas nostūrī.

Vairāk foto no ekspedīcijas var skatīt LOB Rīgas vietējās grupas Flickr albumā.

 

Izpētes ekspedīcijas uz Ķengaragu organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējā grupa ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā” ietvaros.