Otrā spāru, tauriņu un putnu vērošanas ekspedīcija Ķengaragā

27. septembrī tika rīkota otrā ekspedīcija uz Daugavas posmu pie Ķengaraga. Kopā piedalījuās 14 dalībnieki un šo rindiņu autors. Spāru, tauriņu un putnu vērošanas nolūkā apmeklējām Mazjumpravmuižu un tās apkārtni, blakus esošu melnalkšņu aleju, apskatījām ūdensputnus Daugavas posmā no putnu torņa līdz Dienvidu tiltam un Kojusalas līcī. Paralēli vērošanai notika arī filmēšana topošajai dokumentālajai filmai par Latvijas Ornitoloģijas biedrības aktivitātēm (operators – Edgars Dzenis).

Laiks bija saulains, bet stiprā brāzmainā vējā laikā ne īpaši labvēlīgs kukaiņu vērošanai. No tauriņiem novērojam tikai dažus rāceņu balteņus Artogeia rapae un vienu pārlidojošo citrontauriņu Gonepteryx rhamni. No spārēm Daugavas malā netālu no Dienvidu tiltā nofotografējām sarkano klajumspāri Sympetrum sanguineum, bet aizvējā esošajā Kojusalas līcī – dienvidu dižspāri Aeshna mixta, parasto klajumspāri Sympetrum vulgatum un zaļo zaigspāri Chalcolestes viridis, kurai tā ir vienīgā atradne Latvijā (zināma kopš 2013. gada).

No ūdensputniem joprojām Daugavā uzturējās vietējie ligzdotāji – cekuldūkuri Podiceps cristatus (kopā saskaitīts 21 putns) un lauči Fulica atra (108). Nelielā skaitā novēroti arī migranti: 39 cekulpīles Aythya fuligula, 9 gaigalas Bucephala clangula, 2 jūras kraukļi Phalacrocorax carbo, 2 lielie ķīri Larus ridibundus. Gar visu posmu uzskaitītas 257 meža pīles, bet pretējā krastā novēroti 4 lielie baltie gārņi Egretta alba atpūšoties krastā. Virs upes uz dienvidiem nolidoja 11 bezdelīgas Hirundo rustica.

Pie mola uzturējās paugurknābja gulbju Cygnus olor ģimene – mātīte ar 11 jaunajiem putniem. Vienu no jaunajiem putniem izdevās noķert un apgredzenot. Netālu novērots arī cits gulbju pāris – tēviņam nolasīts kakla gredzena numurs (CT62). Interesanti, ka šis tēviņš dzimis netālu esošajā Dārziņu attekā 2007. gadā, gredzenots savā pirmajā ziemā (16.01.2008.), bet šīs ekspedīcijas laikā gredzenoto gulbju datu bāzē tika ierakstīta jau 474. kontrole. Šajos gados gulbis novērots tikai Rīgā un tās apkārtnē: Daugavas posmā pie Ķengaraga (391 kontrole), Dārziņu attekā (79) un pa vienai reizei Daugavā pie Lucavsalas un Linezerā (Mežciems).

Par ekskursijas interesantāko novērojumu atzīmējām netipiski krāsotu mājas strazdu Sturnus vulgaris– putnam bija pilnīgi balta aste. To pamanījām pie Elles dīķa, nofotografējām caur koka lapām, bet tad strazdu bars aizlidoja tālāk un uzlidoja augsti papelēs, no kuriem mēs tos putnus vairs nevarējām labi apskatīt.

 

Nākamā Ķengaraga izpētes ekspedīcija notiks 11. oktobrī, tikšanās plkst. 10.00 pie Ķengaraga putnu torņa. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu: riga@lob.lv.

 

Šogad kopā paredzētas piecas izpētes ekspedīcijas un Ķengaragu, ko īsteno Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējā grupa ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā” ietvaros.