Ceturtajā Ķengaraga ekspedīcijā R. Matrozis apgredzeno savu 1000. gulbi*

Sestdien, 1. novembrī tika rīkota 4. ekspedīcija uz Daugavas posmu pie Ķengaraga. Spāru un tauriņu sezona šogad ir jau beigusies, tāpēc putnu vērošanas nolūkā apmeklējām Mazjumpravmuižas apkārtni, blakus esošo melnalkšņu aleju, veicām ūdensputnu uzskaiti Daugavas posmā no muižas līdz Dienvidu tiltam un Kojusalas līcī.

Melnalkšņu alejā novērota liela lielo zīlīšu Parus major un zilzīlīšu Parus caeruleus migrācijas kustība, melnalkšņos barojas vairāk nekā 100 ķivuļu Carduelis spinus. Daugavas krastā pie peldētavas ganījās 2 baltvaigu zosis Branta leucopsis, droši vien tie paši putni, kurus novērojām iepriekšējā ekskursijā (11. oktobrī). Kaut gan tikai pirms dažām dienām (29. oktobrī) pie Mazjumpravmuižas Vladimirs un Edgars Smislovi nofotografēja vienkopus 3 baltvaigu zosis.

No citiem ūdensputniem šajā Daugavas posmā uzskaitīti: cekuldūkuri Podiceps cristatus (ir palikuši tikai 3 jaunie un 1 pieaugušais putns, pārēji jau aizlidojuši) un lauči Fulica atra (33). Mazākā skaitā novērotas citas ūdensputnu sugas – 13 cekulpīles Aythya fuligula gulēja uz ūdens, 10 lielās gaurasMergus merganser, 8 gaigalas Bucephala clangula, 19 kajaki Larus canus un 20 lielie ķīri Larus ridibundus, vismaz 3 jūras kraukļi Phalacrocorax carbo. Gar visu posmu uzskaitītas 215 meža pīles 

Vairāk foto no ekspedīcijas var skatīt LOB Rīgas vietējās grupas Flickr albumā.

 

Nākamā Ķengaraga izpētes ekspedīcija notiks 6. decembrī, tikšanās plkst. 10.00 pie Ķengaraga putnu torņa. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu riga@lob.lv.

 

Šogad kopā paredzētas piecas izpētes ekspedīcijas un Ķengaragu, ko īsteno Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējā grupa ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā” ietvaros.

Anas platyrhynchos un ap 400 sudrabkaiju Larus argentatus, virs Daugavas pārlidoja vientuļš zivju gārnis Ardea cinerea. Pie mola uzturējās paugurknābja gulbju Cygnus olor ģimene – mātīte ar 11 jaunajiem putniem un vēl viena pērna gada mātīte, kuru izdevās noķert un apgredzenot. Pie Kojusalas līča no zemes pacēlās peļu klijāns Buteo buteo, bet pašā līcī uzturējās 5 paugurknābja gulbji, no tiem diviem putniem izdevās nolasīt alumīnija gredzenus.

 

* Šis bija 1000. Ruslana Matroža apgredzenotais paugurknābja gulbis Rīgā un tās apkārtnē.