Eiropas putnu vērošanas dienu 2014 rezultāti

Pagājušajā nedēļas nogalē vairāk nekā 23 000 cilvēku 40 dažādās Eiropas un Centrālāzijas valstīs piedalījās Eiropas Putnu vērošanas dienās, vērojot putnu rudens migrāciju. Latvijā Eiropas putnu vērošanas dienu EuroBirdwatch 2014 ietvaros norisinājās kopumā 25 ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īstenoti pasākumi, ko organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) un Dabas aizsardzības pārvalde. Tajos piedalījās un individuāli vēroja putnus ap 780 putnu draugu, kuri ziņoja par 91 102 novērotiem putniem no 153 sugām.

Visbagātīgāk šogad novēroti mājas strazdi (18 271), sējas zosis (7947) un ķīvītes (6718). Visbiežāk ziņojumi saņemti par sīli, pelēko vārnu un lielo zīlīti. Aizvadītajā nedēļas nogalē bija vērojama ievērojama zvirbuļveidīgo putnu migrācija. Piemēram, Lubāna ezera apkārtnē novēroti milzīgi mājas strazdu bari (kopā ap 10 000), bet Kolkā lielā skaitā migrēja žubītes, ķivuļi, zeltgalvīši, zilzīlītes, garastītes, meža un citas zīlītes, kas skaitāmas simtos un pat tūkstošos. Tāpat Kolkā novēroti lieli melno un tumšo pīļu (vairāki tūkstoši putnu), kā arī citu jūras pīļu bari (vairāki simti putnu).

Par interesantākajiem novērojumiem EuroBirdwatch ’14 laikā minami vidējās klijkaijas un dzeltensvītru ķauķīša novērojumi Kolkā.

Šogad Eiropā Putnu vērošanas dienās 895 rudens putnu migrācijas vērošanai veltītos pasākumos vairāk nekā 23 000 vērotāju saskaitīja vairāk nekā 2,5 miljonus putnu. Eiropā visbiežāk novērotās putnu sugas bija mājas strazds, laucis un meža pīle. Visvairāk putnu novērots Nīderlandē – vairāk nekā miljons. Diemžēl, saņemtas arī skumjas ziņas – Igaunijā bojā gājis jauns paugurknābja gulbis pēc ietriekšanās elektrības vados. Eiropas Putnu vērošanas dienas organizēja starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International, ko Latvijā pārstāv LOB.

EuroBirdwatch 2014 rezultāti ar novērotajām putnu sugām un skaitu MS Excel tabulā.

 

Papildu informācija: Agnis Bušs, LOB sabiedrisko attiecību koordinators, agnis@putnidaba.lv