Prioritārās darbības melnā stārķa aizsardzībai Latvijā

Projekta norises laiks: 2013. gada 1. maijs–30. decembris

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētāji: Latvijas Vides aizsardzības Maksa Planka Ornitoloģijas institūts

Informatīvais atbalstītājs: LNT ziņu dienests

Projekta vadītājs: Māris Strazds, e-pasts: mstrazds@latnet.lv

Projekta mērķis

Īstenot melnā stārķa sugas aizsardzības plānā fiksētos prioritāros sugas aizsardzības pasākumus, kuri līdz šim nav veikti vispār vai īstenoti nepietiekami – pārbaudīt potenciālas ligzdas, atrastajām un neaizsargātajām ligzdām sagatavot nepieciešamo dokumentāciju mikroliegumu izveidei un uzsākt migrācijas ceļu noskaidrošanu.

 

Darba uzdevumi

Pārbaudīt vismaz 84 par melnā stārķa ligzdām uzdotās ligzdas.

Pārbaudīt vismaz 100 esošu ligzdu apdzīvotību un ligzdošanas sekmes.

Sagatavot mikroliegumu pieteikumus vismaz 27 neaizsargātām melnā stārķa ligzdām.

Ar GPS raidītājiem aprīkot sešas jaunas stārķu mātītes ligzdās, kur to pieļaus putnu kondīcija un piekļūšanas apstākļi.

Nodrošināt iespēju internetā sekot ar raidītājiem aprīkoto stārķu migrācijas trasēm.

 

Saites

Akcijas „Melnais stārķis. Dzīvības lidojums” Facebook lapa

Melno stārķu migrācijas ceļi – Movebank.org