Potenciālo vēja elektrostaciju izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem

Projekta norises laiks: 2013. gada 22. aprīlis–25. novembris

Izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Finansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds

Kontaktpersona LOB: Rolands Lebuss, tālr.: 29489097, e-pasts: rolands.lebuss@lob.lv

Apraksts

LOB veic potenciālo vēja elektrostaciju izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem šādās teritorijās:

1. Ventspils novada teritorijā Vēde-Rinda – putni un sikspārņi;

2. Dundagas novadā Dundagas pacēlumā – putni;

3. Liepājas pilsētā un piegulošajā teritorijā – putni un sikspārņi;

4. Priekules novadā – putni.