Mikroliegumi Ķemeru nacionālā parka mežos ligzdojošajām pūcēm

Projekta norises laiks: 2013. gada 20. aprīlis–20. decembris

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds, Ķemeru nacionālā parka fonds, Vides risinājumu institūts

Projekta vadītājs: Andris Avotiņš, tālr.: 26624787, e-pasts: avotins.puces@gmail.com

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis ir pastiprināt dabas aizsardzību Ķemeru nacionālajā parkā esošajiem valsts mežiem un tajos ligzdojošajām pūcēm: apodziņam Glaucidium passerinum, bikšainajam apogam Aegolius funereus un ūpim Bubo bubo.

 

Darba uzdevumi

Apsekot Ķemeru nacionālo parku, kartējot pūču teritorijas.

Meklēt pūču ligzdošanas vietas.

Sagatavot pieteikumus mikroliegumu veidošanai.

Uzstādīt mākslīgo ligzdu ūpim.

Organizēt ekskursijas Ķemeru nacionālā parka teritorijā esošo skolu skolēniem.