Kvadrāti

Kā uzskaites pamatvienība jaunajā Latvijas ligzdojošo putnu atlantā tiek izmantoti Transversālās Merkatora projekcijas (TM-1993) 5×5 km kvadrāti Baltijas koordinātu sistēmā. Kā kartogrāfiskais pamats tiek izmantotas 1999.–2000. gadā izdotās Latvijas Republikas satelītkartes mērogā 1:50 000 un LR topogrāfiskās kartes tādā pašā mērogā (sāktas izdot kopš 2001. gada). Kvadrātu robežas sakrīt ar katru piekto kilometra līniju.

Standarta kartes lapa sastāv no 25 kvadrātiem. Kartes lapas numurs (četri cipari) veido pirmo daļu no kvadrāta numura, kvadrāta numurs kartē (divi cipari) – otro daļu. Kvadrāta numurs veidojas no rindas numura (pirmā zīme, 1-5, skaita no apakšas uz augšu) un no slejas numura (otrā zīme, 1–5, skaita no kreisās puses). Atsevišķas karšu lapas valsts robežas konfigurācijas dēļ ir palielinātas par vienu kvadrātu joslu. Šādās lapās “liekā” rinda vai sleja ir numurējama atkarībā no tās atrašanās vietas attiecībā pret blakus esošo standarta karti – liekā rinda apakšā (D pusē) ir 0, augšā – 6, liekā sleja kreisajā (R) pusē ir ar 0, labajā (A) – ar 6 numuru.