Metodika

Latrā no kvadrātiem projekta periodā ir jāatrod pēc iespējas vairāk tur ligzdojošu putnu sugu. Rezultātus apkopojot, tiks iegūtas sugu izplatības kartes, kā arī dati par putnu sugu izmaiņām Latvijā. Pirmais Eiropas ligzdojošo putnu atlants tika izdots 1997. gadā.