Gada putns. Pupuķis

Pupuķis – 2014. gada putns

Pupuķis ir par kovārni mazāks zilvārnveidīgo kārtas putns un, kā jau kārtai piedien, – viens no krāšņākajiem Latvijas putniem. Pupuķis ir rūsganbrūns ar melnbalti svītrotiem spārniem un asti, bet tā galvenā rota ir izplešams cekuls no rūsganām spalvām ar melniem galiem. Latvijā pupuķis ir reti sastopams, jo Latvija ir uz šīs sugas izplatības areāla ziemeļu robežas. Iecienīta pupuķu dzīvesvieta ir dārzi, un lielākā skaitā tas sastopams Rīgas apkārtnē – Jūrmalā, Baložos, Saulkrastos un citās apdzīvotās vietās.

Ādažu poligonā un Garkalnes un Baložu apkārtnē 2013. gadā tika noķerti un ar ģeolokatoriem aprīkoti 19 pupuķi. Izmantojot šīs ierīces, var noskaidrot putnu migrācijas ceļus un ziemošanas vietas, bet, lai informāciju iegūtu, putni ir vēlreiz jānoķer un ģeolokatori jānoņem. Tas tika darīts 2014. gadā. Tā kā šis pētījums tiek veikts vairākās Eiropas valstīs un tiek ievākta arī putnu DNS, ir cerība iegūt informāciju par migrācijas ceļu atšķirībām starp dažādām pupuķu populācijām un šo atšķirību saistību ar iedzimtību.

Turpināsies arī 2006. gadā iesāktie pētījumi Ādažu poligonā, kur izvietoti būri pupuķu ligzdošanai, taču šogad tie ir ieguvuši jaunu elpu, jo ar Aizsardzības ministrijas atbalstu būtiski palielināts pupuķu būru skaits. Tas darīts, lai kompensētu ēku drupas, kurās līdz šim ligzdoja daļa Ādažu poligona pupuķu, bet kuras paredzēts novākt. Turpat Ādažu poligonā šogad Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sāks īstenot Eiropas Savienības LIFE+ programmas projektu “Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā “Ādaži””, un LOB ir viens no partneriem šajā projektā. Lai gan pupuķis nav viena no šā projekta mērķa sugām, tas noteikti iegūs no projektā veicamajiem biotopu apsekošanas pasākumiem, turklāt pupuķis šogad būs galvenais varonis projekta atvērto durvju dienu pasākumā.

Protams, kā katru gadu, aicinām iesaistīties sabiedrību, ziņojot par gada putna novērojumiem. Pirms 10 gadiem iedzīvotāju novērojumi deva būtisku papildinājumu informācijā par pupuķa izplatību Latvijā, vācot datus otrajam Latvijas ligzdojošo putnu atlantam. Tagad sākts darbs pie otrā Eiropas ligzdojošo putnu atlanta, un iedzīvotāju palīdzība atkal būs īpaši noderīga.

Par pupuķu novērojumiem vislabāk ziņot portālā www.dabasdati.lv, taču ziņas var sūtīt arī pa e-pastu: viesturs@ lob.lv vai pastu: LOB, A.k. 105, Rīga, LV-1046. Esam paredzējuši rīkot arī pupuķu zīmējumu konkursu bērniem un fotokonkursu pieaugušajiem, bet plašāku informāciju par šiem pasākumiem sniegsim gada gaitā. Taču pašlaik gaidām pupuķus atgriežamies – aprīļa sākumā tiem jābūt šeit!