Gada putns. Meža pūce

Meža pūce – 2011. gada putns

Par 2011. gada putnu – dabas simbolu – izvēlēta meža pūce. Lai gan šī pūce ir bieži sastopama Latvijas plašumos, tā izvēlēta, lai ANO izsludinātajā Starptautiskajā Mežu gadā pievērstu cilvēku uzmanību mežos dzīvojošajām sugām.

Neskatoties uz nosaukumu, meža pūce mežā atrodama reti – saimnieciski izmantotā mežā piemērotu lielu, dobumainu koku nemaz nav. Rezultātā – visbiežāk meža pūce atrodama lauku ainavā, kur saglabājušies veci koki pie mājvietām, liepas un ozoli, ko saudzējušas iedzīvotāju paaudzes. Tādēļ akcijai izvēlēts sauklis: “Meža
pūcei mājas arī mežos!”. Katrs mēs varam palīdzēt! Izgatavosim un izvietosim būri meža pūcei mežaudzē!

Jau kopš 2010. gada Smiltenes novada Palsmanē Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vecākais vides inspektors un dabas draugs Jānis Pērle izvietojis videokameru, kas ligzdošanas sezonā tiešsaistē translē no pūces būra (http://owl-lv.appspot.com/). Pūcei ligzdojot un mazuļiem pieaugot, procesa vērotāji komentējuši pūces aktivitātes, tomēr
šobrīd paši notikumi ir apskatāmi arhīvā: http://owl-lv.no-ip.org/. Pūču pētnieki A. Avotiņš, A. Avotiņš jun. un U. Ļoļāns atbildējuši uz interesentu uzdotajiem jautājumiem par ligzdošanas ekoloģiju.

Pavasarī DAP un LOB rīkoto Putnu dienu ietvaros notikušas vairākas pūču būru darbnīcas, kurās Latgales reģionā, sadarbojoties ar lauku skolu jauniešiem, izgatavoti ap 70 pūču būru. Mākslīgās ligzdvietas tiks izvietotas pūcēm piemērotās ligzdošanas vietās pūču izpētes parauglaukumos bijušajos Madonas, Gulbenes un Rēzeknes rajonos, daļa jau izvietoti. Šā reģiona skolās (Ļaudonā, Barkavā, Liepenē un Sarkaņos) vadītas nodarbības par pūcēm.

Aprīlī norisinājās pūču (nakts) klausīšanās ekskursija Rīgas parkos un mežos. Dalībniekiem septiņiem cilvēkiem (tajā skaitā diviem studentiem no Nīderlandes) – izdevās saklausīt meža pūces pāra sasaukšanos Meža kapos, kas pierāda, ka meža pūcei Latvijā limitējošais faktors tiešām ir ligzdvietu trūkums (jo Rīga, kaut arī kapos, tomēr ir trokšņaina un trauksmaina vide).

Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centru Pļaviņās 25. maijā notikusi ekskursija, kurā
neredzīgie un vājredzīgie varēja sajust un sadzirdēt dabas skaistumu – aptaustīt pūču mazuļus, meža pūces izbāzeni un aptaustīt dižkokus.

Dabasdati.lv aicina dabas entuziastus ziņot par pūču novērojumiem, sevišķi – mazuļiem, kas nesen atstājuši ligzdu. Šādas ziņas norāda par ligzdošanas uzsākšanas aptuveno laiku un sekmēm un ir netiešs ligzdošanas apstākļu rādītājs. Būtu interesanti noskaidrot ligzdošanas atšķirības dažādās Latvijas daļās, diemžēl novērojumu ir ārkārtīgi
maz, tādēļ, lūdzu, ja atceraties redzējuši vai dzirdējuši nesen izlidojušus pūču mazuļus, ziņojiet par tiem Dabasdati.lv novērojumu sadaļā, sniedzot aicinājumā (http://dabasdati.lv/lv/article/ornitologiaicina-zinot-par-izlidojusiem-pucumazuliem/) lūgto informāciju.

Tuvojoties gada beigām (novembris–decembris), ieplānots Pūču seminārs, kurā interesenti varēs detalizēti noklausīties par gada putna akcijā paveikto un uzdot pūču pētniekiem jautājumus. Augusta beigās un septembrī plānoti būru darbnīcu un mākslīgo ligzdvietu izvietošanas pasākumi attiecīgi Gulbenes novadā un
Lēdurgā. Kā arī citas sadarbības ar skolām semestra gada ietvaros.

Šobrīd norit sarunas ar dažiem mežsaimniecības uzņēmumiem par vides izglītības un pūču izpētes pasākumu atbalstīšanu. Aicinām ikvienu palīdzēt pūcēm atrast mājas arī mežos – izvietot pūcēm piemērotus būrus un ziedot pūču būru izgatavošanai un mežsaimniecības ietekmes uz bioloģisko daudzveidību izpētei: http://www.labdaribasfaktors.lv/stories/955001-meza-pucei-majas-ari-meza.