Gada putns. Jūraskrauklis

Jūraskrauklis – 2009. gada putns

Par 2009. gada putnu Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izvēlējusies jūraskraukli Phalacrocorax carbo. Tas ir melns zoss lieluma putns, kas pārtiek no zivīm un ligzdo lielās kolonijās pie ezeriem un zivju dīķiem, arī jūras piekrastē. Pēdējos gados daudzās Eiropas valstīs, arī Latvijā ievērojami pieaudzis šo putnu skaits, kas nereti rada konfliktsituācijas ar zivsaimniekiem. Lai apzinātu esošo situāciju mūsu valstī, gada putna akcijas ietvaros noskaidrosim jūraskraukļu skaitu Latvijā, apzināsim to ligzdošanas un citas koncentrēšanās vietas un veiksim putna barības izpēti. 2009. gada laikā arī popularizēsim starptautiskas darba grupas izstrādātos ieteikumus jūraskraukļu atturēšanai no dīķsaimniecībām.

Pēdējos gados daudzās Eiropas valstīs ievērojami pieaudzis jūraskraukļu skaits. Iespējamie iemesli ir veiksmīga sugas aizsardzība, pesticīdu lietojuma samazināšanās, pārmaiņas zivju sugu sabiedrībās un klimata pārmaiņas. Aptuveni pirms divdesmit gadiem jūraskrauklis atgriezies arī Latvijas faunā un kopš tā laika kļuvis arvien biežāk sastopams. Ornitologi lēš, ka 2008. gadā Latvijā bija ap 20 jūraskraukļu kolonijas, kurās ligzdoja ap 1000 šo putnu pāru.

“Lai spriestu par to, kā risināt jūraskraukļu un zivsaimnieku konfliktsituācijas mūsu valstī, nepieciešams veikt pilnīgu esošās situācijas apzināšanu,” norāda Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs. “Šobrīd mūsu rīcībā nav precīzu datu ne par jūraskraukļu skaitu un izplatību Latvijā, ne par jūraskraukļu radīto zaudējumu apjomu zivsaimniecībām.”

Foto: Endijs Hejs (rspb-images.com)

2009. gada putna akcijas ietvaros LOB plāno noskaidrot jūraskraukļa ligzdojošās populācijas lielumu un izplatību. Tiks apzinātas arī citas teritorijas, kurās koncentrējas jūraskraukļi – gan migrējošo putnu, gan neligzdojošo putnu (vasarotāju) baru uzturēšanās vietas. Vienlaicīgi tiks vākti un analizēti arī barības paraugi, lai gūtu priekšstatu par to, ko un cik daudz jūraskrauklis Latvijā ēd.

Lai risinātu jūraskraukļu un zivsaimnieku konfliktus, 2004. gadā Eiropas Savienībā pieņēma lēmumu par īpašas darba grupas INTERCAFE (“Interdisciplinary Initiative to Reduce pan-European Cormorant-Fisheries Conflicts”) izveidi, kurā iesaistīti gan ornitologi, gan ekologi, gan zivsaimnieki un valdības iestāžu pārstāvji no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm un arī Tuvajiem Austrumiem. 2009. gadā tiks izstrādātas INTERCAFE rekomendācijas jūraskraukļu atturēšanai no dīķsaimniecībām. LOB gada putna akcijas laikā veiks šo rekomendāciju popularizēšanu un veicinās to ieviešanu Latvijā.

Ziņas par novērotiem jūraskraukļu bariem, to ligzdošanas kolonijām u.c., lūdzu, sniedziet akcijas koordinatoram Kārlim Milleram, tālr. 29252138, e-pasts: juraskrauklis@gmail.com vai Latvijas Ornitoloģijas biedrības birojam, tālr. 67221580, e-pasts: putni@lob.lv, pasta adrese: Kalnciema iela 27-18, Rīga, LV-1046.

Gada putna akciju LOB rīko jau četrpadsmito reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti – grieze (1996), vakarlēpis (1997), zaļā vārna (1998), mazais ērglis (1999), ķīvīte (2000), ūpis (2001), lielais ķīris (2002), rubenis (2003), baltais stārķis (2004), ziemeļu gulbis (2005), lauka piekūns (2006), melnā dzilna (2007) un melnais stārķis (2008).