Eiropas ligzdojošo putnu atlants

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Eiropas ligzdojošo putnu atlants

PROJEKTA NORISES LAIKS:
2013.–2017. gads
IZPILDĪTĀJS:
Eiropas putnu uzskaišu padome (EBCC), Latvijā – Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS:
Latvijas vides aizsardzības fonds
ATBALSTA:
Karšu izdevniecība “Jāņa sēta”
PROJEKTA NORISES VIETA:
Eiropa
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Andris Dekants, e-pasts: atlants@lob.lv,
mob. tālr. 27565465, LOB tālr. 67221580

Bezdeligu piekūna izplatības karte 2013–2017

PROJEKTA MĒRĶIS:
Noskaidrot visu Eiropā ligzdojošo sugu izplatību un novērtēt tās pārmaiņas kopš 20. gs. 80. gadiem.
Projekta ietvaros laikā no 2013. līdz 2017. gadam tiks apsekota visa Latvijas teritorija, reģistrējot ligzdojošo putnu sastopamību 5×5 kvadrātos. Novērojumus aicinām reģistrēt portāla Dabasdati.lv īpaši izveidotā sadaļā, kurā iespējams redzēt arī katra 5×5 km kvadrāta statistiku un līdz šim paveikto: http://dabasdati.lv/putnuatlants/.
Aicinām kļūt par partneriem, atbalstot atlanta izveidi gan finansiāli, gan ekipējuma veidā (tūrisma ekipējums, optika, auto, degviela).

PROJEKTA PAPILDINFORMĀCIJA:Katrā no kvadrātiem projekta periodā ir jāatrod pēc iespējas vairāk tur ligzdojošu putnu sugu. Rezultātus apkopojot, tiks iegūtas sugu izplatības kartes, kā arī dati par putnu sugu izmaiņām Latvijā. Pirmais Eiropas ligzdojošo putnu atlants tika izdots 1997. gadā.
Aicinām iesaistīties ikvienu, jo pietiekami ir labi pazīt ikdienā redzamākos un dzirdamākos putnus. Pieredze rādījusi, ka dati var pietrūkt arī par šādām ikdienā sastopamajām sugām, piemēram, baltā cielava, lauku cīrulis, žagata u.tml.
Dokumenti:
1 km uzskaišu maršrutu uzskaišu lapa, ja nav izprintēta karte (PDF)
Ligzdojošo putnu atlanta sacensību 2016 NOLIKUMS (PDF)
ELPA papīra anketa (sistemātiskajā secībā; PDF)
ELPA papīra anketa (alfabētiskajā secībā; PDF)
Metodika:
Uzskaišu ievades instrukcija portālā Dabasdati.lv (PDF)
Latvijā biežāk ligzdojošo pūču sastopamības vērtējumi, biotopu raksturojumi un ierosinājumi retāko meklējumiem (A. Avotiņš jun., A. Auniņš, G. Grandāns; PDF)
Metodika ziņošanai Dabasdati.lv atlanta sadaļā (PDF; atjaunots 20.05.2016.)
ELPA Eiropas metodika angļu valodā (Methodology in English; PDF) Par metodikas pamatu ir izmantota Latvijas ligzdojošo putnu atlanta 2000-2004 laikā izstrādātā sistēma.
Publikācijas:
Raksts “Eiropas ligzdojošo putnu atlants 2015. gadā un turpmāk” žurnāla “Putni dabā” 2016/1 numurā (PDF)
Raksts par ELPA žurnāla “Putni dabā” 2015/2 numurā (PDF)
Ir izstrādāti ELPA uzskaišu maršruti, jo ELPA paredz izzināt ne tikai putnu sastopamību “mazajos” kvadrātos, bet arī putnu populācijas lielumu katrā no atlanta “lielajiem” (50×50 km) kvadrātiem. Šo populācijas lielumu varam aprēķināt, veicot ELPA uzskaites. Tādēļ izveidoti 65 087 1 km gari maršruti (130 174 posmi) – katrā kvadrātkilometrā pa vienam maršrutam, bet maršrutā ir divi posmi. Šādi 1 km gari maršruti izveidoti, lai populācijas lielumu varētu aprēķināt arī sīkākās teritoriālās vienībās.
Piedalīties atlanta veidošanā, veicot šīs uzskaites, ir īpaši vērtīgi mums pašiem, jo pašlaik sugu populāciju lielumu varam zināt vien 60–70 (no aptuveni 200) Latvijā ligzdojošām putnu sugām. Ar jūsu palīdzību mēs palielināsim šo sugu skaitu, ievācot pietiekami daudz ticamu datu, lai šādu populāciju aprēķinu attiecīgajām sugām vispār būtu iespējams veikt.
ELPA uzskaišu metodika atbilst ligzdojošo putnu uzskaišu metodikai. Skaitīšanu veic trīs joslās, ligzdojošos putnus interpretē pāros un uzskaites anketu aizpilda par katru posmu (piezīme: ELPA maršrutā ir tikai divi 500 m gari posmi). Uzskaiti var veikt jebkurā datumā ligzdošanas sezonas laikā. Uzskaite jāveic pirmajās piecās stundās pēc saullēkta vai pēdējās piecās stundās pirms saulrieta. Ir cerība, ka arī šos uzskaišu datus drīzumā varēsim ievadīt portāla Dabasdati.lv atlanta sadaļā, taču anketas aizpildīšana (un nodošana) šobrīd aizvien ir obligāta.
ELPA Uzskaišu maršruti:
2434-3313 karšu kvadrātiem
3314-3514 karšu kvadrātiem
3523-4321 karšu kvadrātiem
4322-5412 karšu kvadrātiem
Maršrutu SHP faili

PROJEKTA ATBALSTĪTĀJI: