LOB kapacitātes stiprināšana

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitātes stiprināšana sabiedrības līdzdalības veicināšanai

PROJEKTA NORISES LAIKS:
01.03.2019.‒31.10.2019.
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS:
Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Viesturs Ķerus, e-pasts: viesturs@lob.lv

PROJEKTA MĒRĶIS:
Stiprināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitāti sabiedrības līdzdalības veicināšanai dabas aizsardzības jomā, tādējādi dodot ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā Latvijā.