Mežu programma

Par mežu programmu

Meži aizņem aptuveni pusi Latvijas teritorijas, un arī meža putni ir apmēram puse no Latvijā ligzdojošo sugu kopskaita. Latvijā sastopamas Eiropas un pasaules mērogā nozīmīgas vairāku meža putnu, piemēram, mazā ērgļa un melnā stārķa, populācijas. Mežiem ir būtiska nozīme arī Latvijas ekonomikā, tāpēc dabas aizsardzības intereses bieži vien nonāk otrajā plānā. LOB Mežu programma uzsākta 2009. gadā ar mērķi nodrošināt dabas aizsardzības interešu ievērošanu Latvijas mežu apsaimniekošanā. Lai šo mērķi sasniegtu, mēs:

  • sadarbojamies ar vides organizācijām, kas darbojas mežu jomā;
  • caur BirdLife International iesaistāmies ar mežiem saistītu jautājumu risināšanā starptautiskā līmenī;
  • sekojam līdzi meža putnu populāciju stāvoklim;
  • veicam pētījumus par meža putniem un mežsaimniecības ietekmi uz tiem;
  • veicinām meža putnu aizsardzību;
  • iestājamies par mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā;
  • piedalāmies meža nozares normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādē;
  • iesaistāmies diskusijās ar meža nozares pārstāvjiem;
  • informēt sabiedrību par dabas daudzveidību mežā un tās nozīmi.

Par mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā

Mežizstrāde putnu ligzdošanas laikā ik gadu izposta vismaz 50 tūkstošus putnu ligzdu un traucē ligzdošanu arī tiem putniem, kuru ligzdas fiziski netiek izpostītas. Mēs aicinām noteikt mežizstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Aptaujas liecina, ka mums piekrīt 80% Latvijas iedzīvotāju un 77% meža īpašnieku, bet, lai mūs uzklausītu arī lēmumu pieņēmēji, mums nepieciešams Tavs atbalsts LOB iniciatīvai “Par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā”: http://ej.uz/parputnudzivi

Mežs Moricsalā. Foto: Jānis Ķuze.

Programmas koordinators: Viesturs Ķerus, e-pasts: viesturs@lob.lv; tālr.: 29459742, 67221580

Programmas darba grupa: Andris Avotiņš, Viesturs Ķerus, Jānis Ķuze, Aivars Petriņš, Jānis Priednieks