Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā (LIFE13 NAT/LV/001078)

Projekta norises laiks:

2017.–2021. gads

Izpildītājs:

Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, SIA “Tīravoti”, Ruckas mākslas rezidenču centrs

Finansētājs:

Projekta vadītājs:

Jānis Ķuze, e-pasts: janis.kuze@ldf.lv;

Atbildīgais par LOB aktivitātēm – Andris Dekants, e-pasts: andris.dekants@lob.lv

Projekta mērķis:

Atrast 500 apdzīvotas mazā ērgļa ligzdas, kurām varētu nodrošināt pienācīgu aizsardzību (mikroliegumu), rīkot izglītojošus seminārus mežsaimniekiem un lauksaimniekiem par mazā ērgļa aizsardzīb (vismaz 20), nodrošināt atjaunojamo vietu sugas klātbūtnes monitoringu Kujas dabas parkā un Grīvu salā.

Projekta interneta lapa: www.mazaiserglis.lv