Putnu vērošanas principi

1. Netramdi un lieki netraucē putnus

Vienmēr atceries par putnu labklājību! Īpašu piesardzību ievēro putnu ligzdošanas vietās. Pat ja putni ligzdu pēc cilvēka īslaicīga apmeklējuma nepametīs, ligzdas izpostīšanas risks stipri palielinās, jo to daudz vieglāk atradīs plēsēji. Ļoti jutīgi pret traucējumu ir gājputni barošanās, atpūtas vai nakšņošanas vietās, un visi putni ļoti aukstā laikā vai citādi nelabvēlīgos apstākļos. Katrs traucējums liek putniem lieki zaudēt dzīvības uzturēšanai izšķiroši nepieciešamo enerģiju.

2. Atceries, ka dabā visas putnu sugas ir vienlīdz nozīmīgas

Putnu vērotāja attieksmei ir jābūt vienādai pret visām putnu sugām. Dabā nav “kaitīgu” un “derīgu” sugu, katrai no tām ir sava loma ekoloģiskajos procesos. Vērojot neiejaucies dabas procesos – lai izdzīvotu, plēsīgajiem putniem ir jāmedī un dzeguzēm jādēj olas citu putnu ligzdās. Šādu attieksmi ievēro arī pret retām un parastām putnu sugām – tāpat kā tu izturies pret zaļo vārnu, izturies arī pret pelēko vārnu.

3. Saudzē putnu dzīvesvietas

Nebojā un nepiesārņo putnu dzīves vidi, centies neatstāt dabā aiz sevis neko lieku.

4. Cieni citu cilvēku tiesības un nepārkāp savējās

Cieni un netraucē citus cilvēkus dabā. Cieni zemes īpašnieku un apsaimniekotāju tiesības. Apmeklējot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, noskaidro un ievēro to izmantošanas un aizsardzības noteikumus.

5. Pieraksti savus novērojumus

Lauka piezīmes ar precīzām ziņām par to, kur, kad, cik un kādu sugu putni novēroti, ir svarīga informācija, kas var noderēt dažādiem svarīgiem putnu izpētes un aizsardzības mērķiem. Tāpēc vienmēr rūpīgi pieraksti savus novērojumus uzreiz, lauka apstākļos.

6. Dalies ar savām zināšanām pārdomāti

Apzinies, ka zināšanas par retu sugu ligzdu vai putnu atrašanās vietu var būt gan noderīgas putniem un to aizsardzībai, gan arī kaitēt, piemēram, piesaistot pārmērīgu traucējumu retas sugas putnu ligzdai. Informē ornitologus, taču lieki neizplati ziņas par retu un īpaši aizsargājamu sugu ligzdošanas vietām, lai novērstu putnu traucēšanu ligzdošanas laikā vai, piemēram, olu izzagšanu kolekcijām.

7. Centies uzzināt vairāk

Pilnveidojies ne tikai putnu noteikšanas mākslā, bet izglīto sevi par putnu uzvedības, dzīvesveida un aizsardzības jautājumiem. Nebaidies prasīt padomu pieredzējušākiem kolēģiem, izmanto pieejamos bibliotēku, interneta un citus resursus.

One comment

  1. […] Fotogrāfijām jābūt ētiskām, tās nedrīkst būt uzņemtas, iztraucējot putnu vai nodarot tam pāri. Par putnu fotografēšanas ētiku lasiet šeit: https://www.lob.lv/noderigi/putnu-verosana/putnu-verosanas-principi/. […]

Comments are closed.