LOB biedru kopsapulce – 2022. gada 5. martā

Sestdien, 2022. gada 5. martā, tiešsaistē notiks Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedru kopsapulce. Kopsapulce tiks translēta arī LOB YouTube kontā (https://youtube.com/putnidaba) un tajā iespējams piedalīties ikvienam interesentam.

PROGRAMMA

9.30–10.00 Dalībnieku pieslēgšanās
10.00–10.05 Prezidentes uzruna (Antra Stīpniece)
10.05–10.35 LOB paveiktais 2021. gadā (Viesturs Ķerus)
10.35–10.55 Mantziņa ziņojums (Edgars Lediņš)
10.55–11.00 Iekšējā auditora ziņojums (Normunds Zeidaks)
11.00–11.20 Latvijas ziemojošo un 3. ligzdojošo putnu atlants (Andris Dekants)
11.20–11.40 Ligzdojošo putnu uzskaites (Ainārs Auniņš, Ieva Mārdega)
11.40–12.00 Naktsputnu uzskaites lauksaimniecības zemēs Latvijā 2021. gadā (Oskars Keišs)
12.00–12.20 Plēsīgo putnu monitorings pēc 2021. gada (Andris Avotiņš, Jānis Reihmanis)
12.20–12.40 Ziemojošo ūdensputnu uzskaite (Antra Stīpniece)
12.40–13.00 Kādi mēs esam? LOB biedri, iekšējā un ārējā komunikācija (Agnis Bušs, Kitija Balcare)

13.00–14.00 Pusdienu pārtraukums

14.00–14.20 Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Pēteris Daknis, Agnis Bušs)
14.20–14.40 Projekts LIFE AQPOM noslēdzies – rezultāti un secinājumi (Jānis Ķuze)
14.40–15.00 Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings (Sintija Martinsone)
15.00–15.20 Pavasarī caurceļojošo zosu un gulbju migrācijas gaita Latvijā 2021. gadā (Oskars Keišs)
15.20–15.40 Mežizstrādes miera perioda rekomendēšana ĪADT piegulošajās platībās, izstrādājot dabas aizsardzības plānus: pieredze trīs teritorijās (Edgars Dzenis)
15.40–16.00 Kā noskaidrot Latvijas mājas strazdu (Sturnus vulgaris) migrāciju ceļus izmantojot gaisa spiediena mērījumus? (Viesturs Vīgants)

16.00–17.00 Citi jautājumi, paziņojumi, aicinājumi

Programmā ir iespējamas izmaiņas.

Lai saņemtu tiešo saiti kopsapulcei, lūdzam reģistrēties šajā anketā: https://ej.uz/LOBkopsapulce2022.

Foto: Tomass Ķerus.