Noris sadarbība ar starptautisko iniciatīvu “EuroBirdPortal”

2014. gadā Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība parakstīja apņemšanos Eiropas Putnu uzskaišu padomes (EBCC) aizbildnībā sadarboties ar citiem portāliem Eiropā, kas uzkrāj putnu novērojumu datus.

No 2016. līdz 2019. gadam Katalonijas Meža zinātņu centrs (CTFC) sadarbībā ar citām Eiropas valstu organizācijām īstenoja EK LIFE programmas finansētu projektu, kura mērķis bija tālāk attīstīt EBCC iniciatīvu EuroBirdPortal (EBP), izveidojot portālu, kas attēlotu Eiropas putnu izplatības pārmaiņas (gandrīz) reālajā laikā. Šāda platforma palīdzētu pētīt putnu sugu izplatības likumsakarības laikā un telpā.

Latvijas Dabas fons un Latvijas Ornitoloģijas biedrība nebija LIFE projekta partneri šī vārda administratīvi-finansiālajā aspektā, taču sadarbojās, sniedzot portālā Dabasdati.lv ziņotos putnu novērojumu datus. Kops 2019. gada putnu novērojumi no Dabasdatiem ceļo uz EBP automatizēti.

LIFE projekta rezultātā ir izveidota un kopš 2019. gada 9. aprīļa pieejama EBP live versija, kurā redzama aktuālā putnu pārvietošanās Eiropas mērogā. Atverot animēto karti, ir iespējams izvēlēties sev interesējošās sugas un laika periodus.


Piemērs – ekrānšāviņš ar zīdastu un baltpieres zosu novērojumiem Eiropā nedēļā no 2020. gada 5. līdz 11. novembrim (https://eurobirdportal.org).

EBP kustīgajās kartēs apskatāmas 105 putnu sugu izplatības pārmaiņas laikā. Dati ienāk no vairāk nekā 22 organizācijām no Norvēģijas līdz Vidusjūras valstīm. Kartes tiek atjaunotas reizi dienā, ik dienas pievienojot ap 120 000 jaunu novērojumu (gadā ap 45 miljonu novērojumu). Šis ir vērā ņemams sabiedriskās zinātnes sasniegums!

Lielu vērību EBP veidotāji velta t.s. pilnajiem sarakstiem – tas nozīmē, ka lielāka vērtība ir ziņojumiem, kur atzīmētas visas novērotās putnu sugas, ne tikai reti sastopamās vai kā citādi novērotājam vairāk interesējušās. Dabasdatu mobilajā lietotnē ir iestrādāta iespēja viegli veidot pilnos sarakstus (apraksts publicēts šeit).

LIFE projekta koordinators Gabriels Gargallo: “Putnu migrācijas vienmēr ir fascinējušas cilvēkus. Kur šobrīd ir bezdelīgas? Vai drīz varēšu dzirdēt savu pirmo šī gada dzeguzi? Pateicoties tiešsaistes kartēm, mēs esam gandarīti rādīt putnu pārvietošanos pāri kontinentam jebkuram interesentam gandrīz reālajā laikā” (saite uz rakstu).

15. EuroBirdPortal partneru tikšanās laikā 2020. gada martā tika apspriests, kādos pētījumos varētu izmantot EBP datus, piemēram, ir lūgta informācija arī putnu gripas uzraudzības mērķim. EBP ir noslēdzis vienošanos ar EURING, lai sadarbotos pētījumu veikšanā.


15. EuroBirdPortal projekta tikšanās dalībnieki 2020. gada 3. martā Barselonā, Katalonijā (otrais no kreisās – LIFE projekta koordinators Gabriels Gargallo).

Vairāk informācijas par iniciatīvu: https://eurobirdportal.org

Nora Rustanoviča

Ziņa sagatavota LVAF finansēta projekta “Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība” ietvaros.