Ūdensputnu iepazīšanai sagatavots 20 sugu noteicējs jaunajiem putnu vērotājiem

Latvijas Ornitoloģijas biedrība sagatavojusi jaunajiem putnu vērotājiem izglītojošo materiālu “Mans pirmais ūdensputnu noteicējs”, mudinot iepazīt 20 Latvijā sastopamo ūdensputnu sugas un ziņot par saviem sugu novērojumiem mobilajā lietotnē “Dabasdati”.

“Tiem, kas vēlas pievērsties putnu vērošanai un to atpazīšanai dabā, esam sagatavojuši praktisku un vienkāršu noteicēju, ko var izmantot gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie, kam nav priekšzināšanu putnu sugu pasaulē. Turklāt decembris, janvāris un februāris ir labs laiks, lai trenētu jaunās zināšanas dabā, vērojot ziemojošos ūdensputnus gan vietējās ūdenstilpēs, gan jūras krastā,” stāsta Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Andris Dekants, aicinot ar atpazīto sugu novērojumiem dalīties arī vietnē www.dabasdati.lv vai mobilajā lietotnē “Dabasdati”.

Noteicējā iekļautas 20 ūdensputnu sugas, kas novērojamas Latvijā, tostarp zivju dzenītis, meža pīle, paugurknābja gulbis, ziemeļu gulbis, sudrabkaija, lielais ķīris, zivju gārnis, baltais gārnis, dzērve, lielais dumpis, lielā gaura, gaigala, laucis, cekuldūkuris, niedru stērste, niedru strazds, ceru ķauķis, upes ķauķis, upes tilbīte, niedru lija. Līdzās to zīmētiem attēliem uzskaitītas šo putnu raksturīgākās pazīmes, skaņas QR kods, kā arī katrai sugai minēts kāds mazākzināms fakts. Papildus materiālā iekļauta arī praktiska informācija par pirmajiem soļiem putnu vērošanā.

Elektroniski izglītojošais materiāls “Mans pirmais ūdensputnu noteicējs” ir pieejams bez maksas lejuplādei dažādos formātos ar un bez fona šeit: https://www.lob.lv/noderigi/materiali.

Izglītojošais materiāls “Mans pirmais ūdensputnu noteicējs” tapis pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam Latvijas Ornitoloģijas biedrības izglītības programmas “Putni un mēs” projekta “Putna stunda” īstenošanai. Projekta mērķis ir izglītot un iesaistīt jauniešus ūdensputnu dzīves izpētē un dabai draudzīga dzīvesveida veicināšanā, līdzdarbojoties reāla ūdensputniem veltīta projekta īstenošanā.

Informāciju sagatavoja: Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste