Iniciatīva par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā tuvojas iesniegšanai Saeimā

Ar iniciatīvu portālā “ManaBalss.lv” Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina noteikt vispārēju mežizstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, iekļaujot šo prasību Ministru kabineta noteikumos “Dabas aizsardzības noteikumi mežu apsaimniekošanā”. Pašreiz šim priekšlikumam atbalstu jau snieguši 10089 Latvijas pilsoņi. Lai iniciatīva nonāktu Saeimā, nepieciešamas 10 300 balsis.

“Šopavasar jau vairāki cilvēki ziņojuši Latvijas Ornitoloģijas biedrībai par mežu ciršanu putnu ligzdošanas laikā un nav spējuši noticēt, ka likums to atļauj. Jā, Sugu un biotopu aizsardzības likums aizliedz postīt putnu ligzdas, taču Noteikumi par koku ciršanu mežā atļauj cirst mežu arī laikā, kad putnu ligzdošana sasniedz savu maksimumu. Pilsētās šajā laikā cirst kokus nedrīkst, bet mežā, kur postījumu apmērs ir nesalīdzināmi lielāks, to drīkst. Aicinām tos Latvijas pilsoņus, kuriem tas šķiet absurdi, palīdzēt savākt atlikušos parakstus iniciatīvai par mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā,” skaidro Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.

Katru gadu valsts mežos vien mežizstrādes dēļ bojā iet vairāk nekā 50 tūkstoši putnu ligzdu. Mežizstrādes radītais traucējums ligzdošanas sezonas laikā apdraud arī tos putnus, kuru ligzdas fiziski izpostītas netiek. Piemēram, melnajam stārķim šis ir viens no galvenajiem iemesliem sliktām ligzdošanas sekmēm.

Pašreiz Latvijas Ornitoloģijas biedrības iniciatīva “Par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā” portālā “ManaBalss.lv” tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Tā kā drošībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu “ManaBalss.lv” vienmēr lūdz papildu parakstus, kopumā sasniedzot 10 300 balsu, ikviens ir aicināts to virzīt tālāk, atbalstot ar savu balsi tiešsaistē.

Plašāk te: https://manabalss.lv/par-mezizstrades-miera-periodu-putnu-ligzdosanas-laika/ 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, komunikācijas konsultante
E-pasts: kitija@lob.lv