Putnu lauka kursi 2020 (labota)

Foto: Katerina Lucka

2020. gadā Latvijas Ornitoloģijas biedrība organizē putnu noteikšanas lauka kursus. Jāuzsver, ka šie ir lauka kursi un tajos ir nepieciešamas nelielas priekšzināšanas. Kursos būs gandrīz tikai un vienīgi ekskursijas dabā. 2020. gadā notiks 6 kursu sesijas – nedēļas nogalēs, katram dalībniekam ir jāpiedalās vismaz 5 no šīm sesijām. Kursi tiek organizēti kā ekskursijas dabā, tādēļ jābūt gataviem uz pārgājieniem ap 10 km dienā.

Kursos drīkst piedalīties ikviens, LOB biedriem, jauniešiem līdz 21 gada vecumam un dabaszinātņu studentiem par kursiem jāmaksā puse no summas. LOB brīvprātīgajiem, kas piedalās putnu monitoringā, kursi ir bez maksas.

Lai segtu kursu dalībnieku nakšņošanas izmaksas un veicinātu piedalīšanos kursos, nevis pēdējā brīža atteikumu, ir noteikta dalības maksa – 30,00/60,00 EUR (izņemot monitoringu dalībniekus, bet tiem tāpat jāaizpilda pieteikuma anketa). Šī maksa ir jāsamaksā pirms kursu sesijām, lai izvairītos no pēdējā brīža atteikumiem (šādos gadījumos iemaksātā nauda netiek atmaksāta). Šajā maksā nav iekļauti ēdināšanas izdevumi. Par ēdināšanas iespējām katrā konkrētajā ekskursijā tās dalībnieki tiks sīkāk informēti atsevišķā vēstulē. Dažos gadījumos ir jābūt gataviem ņemt līdzi savu proviantu (sviestmaizes u. tml.), jo sabiedriskās ēdināšanas iespējas apkārtnē ir ierobežotas. Nakšņošanai dalībniekiem būs nepieciešams savs guļammaiss! Kursu dalībniekiem kursu norises vietā jānokļūst pašiem – ar sabiedrisko transportu vai auto.

Kursos jau piedalījušies dalībnieki atkārtoti var piedalīties kursos, ja tiek nokomplektēta grupa ar vismaz 10 jauniem dalībniekiem.

Lai pieteiktos kursos, lūdzu, atsūtiet aizpildītu pieteikšanās anketu kursu koordinatoram Oskaram Keišam pa e-pastu: oskars.keiss@lu.lv. Pēc tam Jūs saņemsiet sīkākus norādījumus.

Reģistrācijas anketu lūdzu iesūtīt līdz 2020. gada 10. aprīlim. Tad tiks paziņots, vai ir nokomplektēta grupa ar 10 cilvēkiem. Pirms kursu sākuma – līdz 17. aprīlim, lūdzu, iemaksājiet LOB kontā dalības naudu (Latvijas Ornitoloģijas biedrība; reģ. nr. 40008002230; Swedbank, HABALV22; konts LV34HABA000140J035491, atzīme: “[vārds, uzvārds] samaksa par LOB Putnu lauka kursiem”) to naudas summu, kas sakrīt ar Jūsu plānoto apmeklējamo sesiju skaitu. Ja jūsu plāni mainās un jūs paziņojiet par kursu neapmeklēšanu vismaz vienu nedēļu pirms kursu sesijas, iemaksātā nauda par kursiem tiek atmaksāta (par to jāraksta iesniegums adresēts LOB), ja par nepiedalīšanos paziņojat vēlāk nekā nedēļu pirms kursu sesijas sākuma, nauda netiek atmaksāta.

Kursi notiks, ja pieteiksies vismaz 10 dalībnieku. Ja vajadzīgais dalībnieku skaits nepieteiksies, kursi nenotiks. Ja pieteiksies vairāk dalībnieku, nekā iespējams uzņemt (vairāk par 25), kursos varēs piedalīties tie 25 dalībnieki, kas samaksājuši dalības maksu pirmie. Neparedzētu ārkārtas apstākļu dēļ LOB ir tiesīga mainīt kursu norises vietu vai datumu.

Pēc kursu beigām, dalībnieki tiks aicināti kārtot Nord Universitātes putnu pazīšanas (www.birdid.no) eksāmenu par Latviju, taču šo eksāmenu Nord Universitāte uzskata par neoficiālu. Taču pēc sekmīgi nokārtota Latvijas eksāmena, dalībnieks ir tiesīgs kārtot Rietumu Palearktikas eksāmenu – to sekmīgi nokārtojot Nord Universitāte izsniedz oficiālu izrakstu par Rietumu Palearktikas kursa eksāmenu (attēlu un balsu – divi eksāmeni) sekmēm un T-kreklu no Nord Universitātes.

LOB dažādu putnu monitoringa programmu brīvprātīgajiem kursu izmaksas sedz LOB.