LOB biedru kopsapulce

Sestdien, 2020. gada 7. martā, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, notiks LOB biedru
kopsapulce. Papildus ziņojumiem par LOB darbības pārskatu un putnu projektiem paredzētas arī LOB prezidenta un padomes vēlēšanas.

Programma

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija
10.00–10.05 Prezidenta uzruna (Jānis Priednieks)
10.05–10.35 LOB darbības pārskats (Viesturs Ķerus)
10.35–10.55 Mantziņa ziņojums (Edgars Lediņš)
10.55–11.05 Iekšējā auditora ziņojums (Normunds Zeidaks)
11.05–11.25 Dienas putnu monitorings (Ainārs Auniņš, Ieva Mārdega)
11.25–11.45 Naktsputnu monitorings lauksaimniecības zemēs (Oskars Keišs)
11.45–12.05 Plēsīgo putnu monitorings (Andris Avotiņš, Jānis Reihmanis)
12.05–12.25 Ziemojošo ūdensputnu uzskaite (Antra Stīpniece)
12.25–12.50 Aktīvāko biedru apbalvošana
12.50–13.10 Vēlēšanas
13.10–14.10 Pusdienu pārtraukums / Vēlēšanu rezultātu apkopošana
14.10–14.30 Vēlēšanu rezultātu paziņošana
14.30–14.50 Jaunais putnu atlants (Andris Dekants)
14.50–15.10 Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings (Sintija Martinsone)
15.10–15.30 Projekts LIFE AQPOM: plānotais un paveiktais (Jānis Ķuze)
15.30–15.50 Kā veidosim zosu monitoringu Latvijā? (Oskars Keišs, Dmitrijs Boiko, Antra Stīpniece, Andris Stīpnieks, Toms Endziņš)
15.50–16.10 2019. g. putnu rudens migrācija Papē (Ivo Dinsbergs, Valts Jaunzemis, Oskars Keišs)
16.10–16.30 AS “Latvijas valsts meži” rīcības lielajās ligzdās ligzdojošo putnu un medņu aizsardzībā (Uģis Bergmanis)
16.30–17.00 Citi jautājumi

Programmā ir iespējamas izmaiņas.
Pusdienu laikā būs iespējams izmantot LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēdnīcu/kafejnīcu.