Noslēdzies projekts par mežirbes sugas aizsardzības plāna ieviešanas I kārtu

Foto: Andris Dekants

Noslēdzies 2018. gada maijā sāktais un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansētais projekts “Mežirbes sugas aizsardzības plāna ieviešanas I kārta” (Nr.1-08/292/2018), kuru īstenoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Projekta mērķis bija uzsākt mežirbes sugas aizsardzības plāna īstenošanu, informējot un iesaistot sabiedrību (t.sk. meža īpašniekus), sagatavot metodiku aizsardzības plānā paredzēto pētījumu veikšanai, sagatavot 15 mikroliegumus citām sugām (vienlaikus paredzot pasākumus mežirbes dzīvotnes aizsardzībai), kā arī veikt pētījumu par mežirbes izplatības pārmaiņām un to saistību ar meža platības pārmaiņām. Projekta kopējās izmaksas 44 920,35 EUR.

 

Projektā iekļautas sešas aktivitātes, kas projekta gaitā īstenotas:

1. Mikroliegumu pieteikumu sagatavošana citām putnu sugām, vienlaikus paredzot pasākumus mežirbes dzīvotnes aizsardzībai. Sagatavoti 11 mikroliegumu pieteikumi melnajam stārķim un 4 pieteikumi jūras ērglim. Visas 15 teritorijas ir arī potenciālas ilgtermiņa dzīvotnes mežirbei.

2. Pētījums par mežirbes izplatības pārmaiņām un to saistību ar meža platības pārmaiņām. Pētījumā novērtētas mežirbes un tās izplatības pārmaiņu saistības ar mežu izplatības pārmaiņām no 2000.-2015. gadam. Pētījums iesniegts publicēšanai citējamā zinātniskā žurnālā un tas publiski būs pieejams pēc tā recenzēšanas un publicēšanas.

3. Sugas aizsardzības plānā paredzēto pētījumu metodikas sagatavošana un iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldē. Izstrādāta divu mežirbes sugas aizsardzības plānā paredzēto pētījumu metodika: (1) Par sugas dzīvotnes faktisko zudumu mežsaimniecisko darbu rezultātā; (2) Par mežacūku ietekmi uz putniem. Izmantojot priekšizpētes rezultātus, novērtēts dzīvotnes pētījumam nepieciešamais resursu apjoms. Priekšizpētes vajadzībām mežirbju uzskaites un dzīvotnes raksturojums veikts 17 1km maršrutos. Metodika iesniegta Dabas aizsardzības pārvaldei.

4. Informēt ekspertus par mežirbei atbilstošu mikroliegumu veidošanu, kā arī par mežirbei draudzīgu meža apsaimniekošanu semināros meža īpašniekiem. Projekta laikā eksperti par mežirbei atbilstošu mikroliegumu veidošanu tika informēti Dabas aizsardzības pārvaldes 2018.g. 04. decembra seminārā. Meža īpašnieki par mežirbei draudzīgu meža apsaimniekošanu tikai informēti 11 semināros, kurus kopā apmeklējuši 163 meža īpašnieki.

5. Aicinājums ziņot par mežirbi portālā Dabasdati.lv, kā arī akcijas “Mežirbe – 2019. gada putns” organizēšana, kuras laikā tiek veicināta pilsoņu zinātne. Kopš projekta uzsākšanas portālā Dabasdati.lv ziņoti 600 mežirbes novērojumi. Mežirbes zīmējumu konkursā tika iesūtīti 317 zīmējumi (www.lob.lv). Foto konkursam par tēmu “Dzīvība mirušos kokos: putni” 17 dalībnieki iesūtījuši 50 bildes. Rezultāti paziņoti un publiskoti 2019.gada 11. decembrī, kad kopā ar fotokonkursa noslēguma pasākumu notiek saruna un diskusija par tēmu “Kā cilvēks var palīdzēt Latvijas mežiem?”.

6. Publikācija specializētā izdevumā. Publicēta viena publikācija “Plāns mežirbei” žurnālā “MMD” jūlijs/augusts 2018 (www.zurnals-mmd.lv).