Žurnāla “Putni dabā” 2019. gada 2. numurs pieejams elektroniski

LOB biedri, skolas, bibliotēkas un pašvaldības ir saņēmušas drukātu žurnāla numuru, un nu tas ir pieejams interesentiem elektroniski! Šī numura vāku rotā smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula, fotogrāfs: Ainars Mankus.

LOB biedri, skolas, bibliotēkas un pašvaldības ir saņēmušas drukātu žurnāla numuru, un nu tas ir pieejams interesentiem elektroniski! Šī numura vāku rotā smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula, fotogrāfs: Ainars Mankus.

Šajā numurā lasiet par to, kā noris monitoringi un kādi ir to rezultāti. Oskars Keišs detalizēti informē par naktsputnu monitoringu lauksaimniecības zemēs. Naktsputnu monitoringa ietvaros tiek ievākti dati arī par griezi Crex crex. Tas ir putns, ko specifiskās balss dēļ atpazīst liela daļa Latvijas iedzīvotāju. Diemžēl monitoringa dati liecina, ka pēdējos gados novērojams straujš populācijas samazinājums. Tas saistīts ar intensīvo lauksaimniecību, kuras sakarā putnu sugas netiek aizsargātas.

Sintija Martinsone stāsta par pagājušajā sezonā pirmo reizi veikto piekrastē ligzdojošo putnu monitoringu. Pirmajā gadā tika apsekoti desmit maršruti no 46, visbiežāk sastaptā suga piekrastē – upes tārtiņš Charadrius dubius.

Mārtiņš Briedis iepazīstina ar jaunumiem migrācijas pētījumos. Vai zinājāt, ka putnu tēviņi un mātītes migrē atšķirīgos laikos?

Tāpat žurnālā lasiet par interesantākajiem putnu novērojumiem Ritvara Rekmaņa apkopojumā, par sudrabkaiju pētījumiem 90. gados, kuros piedalījās Ruslans Matrozis, kā arī par Sanda Laimes pieredzi “Cekulzīlītes kausā”.

Žurnāls “Putni dabā” tiek izdots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Žurnālu drukātā formātā saņem Latvijas Ornitoloģijas biedrība biedri, skolas, bibliotēkas un pašvaldības. 2019. gadā paredzēti trīs žurnāla numuri.

Žurnālu elektroniski lasiet šeit: www.putnidaba.lv.

Atsevišķus žurnāla numurus drukātā formātā var iegādāties interneta veikalā Motacilla.lv.

Liels paldies rakstu autoriem un fotogrāfiem, kā arī Latvijas vides aizsardzības fondam par finansiālo atbalstu!