Aizvadītas LOB Ģimeņu dienas 2019

Ģimeņu dienas ir Latvijas Ornitoloģijas biedrības ikgadējs pasākums ar mērķi pulcēt ģimenes ar bērniem un aicināt tās piedalīties aktivitātēs, kas saistītas ar dabas izzināšanu un brīvā laika pavadīšanu dabā.
Foto: Elīna Kokareviča

Ģimeņu dienas ir Latvijas Ornitoloģijas biedrības ikgadējs pasākums ar mērķi pulcēt ģimenes ar bērniem un aicināt tās piedalīties aktivitātēs, kas saistītas ar dabas izzināšanu un brīvā laika pavadīšanu dabā.

Šogad Ģimeņu dienas norisinājās 29.-30. jūnijā Brocēnu novadā – BDL Nometnes vietā, Lielcieceres pagastā, – un pulcēja kuplu dalībnieku pulku. Apmēram 50 dažāda vecuma dalībnieki piedalījās orientēšanās spēlē, devās pārgājienā, vēroja spāres un citus kukaiņus, piemēram, aplūkoja dižliepu ar dobumu, kurā dzīvo bites, meklēja naktsputnus, kā arī peldējās ezerā un atpūtās pie ugunskura.

Viena no neparastākajām aktivitātēm bija būrīšu gatavošana no dobtiem kokiem. Ierasts, ka putnu būrīši tiek gatavoti no dēļiem un īpaši izstrādātām sagatavēm, bet izrādās – putniem tīkamus un ērtus būrīšus var izgatavot arī no dobtiem kokiem, ko sazāģē atbilstīgā izmērā un izgrebj vidu. Būrīšu gatavošanu ar stāstiem papildināja LOB goda biedre un pieredzējusi dabas izzinātāja Zigrīda Jansone, kura īpaši iemīļojusi izlikt būrīšus no dobtiem kokiem, lai tajos mājvietu atrastu susuri.

BDL Nometnes vieta piedāvāja daudzveidīgu apkārtni, un to mēs izmantojām, lai izpētītu, kādi kukaiņi dzīvo dabiskā pļavā, mežā un ezera krastā. Tāpat vieta bija pateicīga augu izzināšanas aktivitātēm, ar kurām aizrautīgi un daudzveidīgi iepazīstināja augu izpētes entuziaste Aija Balandiņa no Dabas aizsardzības pārvaldes. Spēlēs, kas Dabas aizsardzības pārvaldē tapušas īpaši augu izziņai, dalībnieki noskaidroja, kuri augi ir aizsargājami, kuri – ārstnieciski un cik dažādas sēnes aug Latvijā.

Šīs Ģimeņu dienas bija īpašas arī ar to, ka tajās piedalījās viens no jaunākajiem aktīvajiem LOB biedriem – Valts Jaunzemis, kurš jau ir prasmīgi apguvis putnu pasaules specifiku un varēja dalīties zināšanās ar citiem, kā arī viena no vecākajām LOB aktīvajām biedrēm – Z. Jansone. LOB Ģimeņu dienas vienmēr ir bijis pasākums, kurā aicinām vecākus darboties kopā ar bērniem, tādā veidā no paaudzes paaudzē aicinot iesaistīties dabas izziņā. Priecājamies, ka arī dažādu paaudžu LOB biedri sniedz ieguldījumu LOB vēsts izplatīšanā un iesaistās interesentu izglītošanā!

Paldies visiem lieliskajiem un aktīvajiem dalībniekiem par iesaisti! Paldies aktivitāšu vadītājiem!

Foto: Elīna Kokareviča
Foto: Elīna Kokareviča
Foto: Elīna Kokareviča
Foto: Elīna Kokareviča
Foto: Elīna Kokareviča
Foto: Elīna Kokareviča
Foto: Andris Grīnbergs
Foto: Andris Grīnbergs
Foto: Andris Grīnbergs
Foto: Andris Grīnbergs

LOB Ģimeņu dienas atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.