Nometnes putniem nozīmīgās vietās

15.-17. septembrī LU Bioloģijas institūta Papes ornitoloģiskajā bāzē norisinājās pirmā no divām putnu izpētes nometnēm, kas šogad tiek rīkotas ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Nometne sākās piektdienas, 15. septembra vakarā. Pirmajā vakarā notika gan savstarpēja iepazīšanās, gan putnu noteikšanas iemaņu pārbaude (katram dalībniekam līdz nometnei bija jāiemācās pazīt 20 Papei raksturīgas putnu sugas). Vēlāk vakarā starmešu gaismā tika vērota putnu nakts migrācija.

Sestdienā putnu pētīšana sākās jau 6:30 ar ekskursiju kāpās – putnu rīta migrācijas vērošanu. Pēc brokastīm notika iepazīšanās ar murdu, ar kura palīdzību ornitologi ķer migrējošos putnus, lai tos varētu apgredzenot. Turpat netālu no murda  paveicās ar teleskopu novērot piecas baltvaigu zosis. Pēcpusdienā dalībnieki devās uz Nidas purva taku. Ceļš veda gar jūrmalu, kur tika redzētas sarkanās puskuitalas (vairāki dalībnieki šos putnus redzēja pirmo reizi), kā arī akmeņtārtiņš, parastie, lielie un gaišie šņibīši, dzeltenais tārtiņš, smilšu tārtiņš, jūraskraukļi un citas piekrastē sastopamas putnu sugas. Par pašu interesantāko putnu novērojumu šajā dienā var uzskatīt ornitologa Jura Kazubierņa noķerto dzeltensvītru ķauķīti, kas uz Papi atceļojis no Sibīrijas.

Arī svētdienas rīts sākās ar putnu migrācijas vērošanu, un izdevās redzēt vairākas putnu sugas, kuras nebija izdevies novērot iepriekšējā dienā – melno dzilnu, riekstrozi un ķīķi, kā arī murdā noķert paceplīti, gaišo ķauķi un mazo dzeni. Pēc brokastīm dalībnieki devās vērot putnus uz Papes ezeru, kur iepriekš izliktajos tīklos noķēra un apgredzenoja divas bārdzīlītes un vairākus ezera un Seivi ķauķus.

Noslēgumā dalībnieki atzina, ka nometne ir patiešam izdevusies. Visaugstāk viņi vērtēja iespēju iepazīt jaunas putnu sugas, turklāt apskatīt tās tuvumā,  kā arī uzzināt par Papes ornitologu darbu un pašiem ķert un gredzenot putnus. Ļoti interesants bijis arī pārgājiens gar jūru.

Nometnē piedalījās un putnus pētīja Alvīne Vecvagare, Laura Romanovska, Guna Roze, Niklāvs Lizbovskis, Ivo Dinsbergs, Uģis Piterāns, Mārtiņš Briedis, Līva Šulca, Līga Liepa, Sandra Fridrihsone, Alma Vītola, Aigars Barviks, Toms Vaišļa, Mārtiņš Vaišļa, Valts Kampiņš un Ilze Vilšķērste.

Nometni vadīja Oskars Keišs un Agnis Bušs.

 

Nākamā nometne Teiču dabas rezervātā, Mētrienas pagasta “Medņuriestos” notiks šī gada 13.-15. oktobrī, un iespēju tajā piedalīties ieguvuši – Evita Vangrava, Ieva Spruženiece, Arta Iesalniece, Matīss Stunda, Valters Pranks, Inga Freiberga, Aivars Meinards, Ineta Jansone, Una Pīrāga, Edgars Indāns, Artūrs Maskaļūns, Iveta Umule, Edgars Laucis, Matīss Riherts, Ritvars Žura un Karlīna Skrastiņa.