Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu dalībnieku apmācības semināri

Norises laiks: 10.04.2008. – 10.06.2008.

Izpildītājs un finansētājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītājs: Oskars Keišs, e-pasts: grieze@lanet.lv, tālr.: 29236300

 

Projekta mērķis – pilnveidot esošo un topošo Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu dalībnieku zināšanas, lai veicinātu reprezentatīvu, zinātnisku datu par vides stāvokli – Latvijas putnu sugu populāciju stāvokli un tā pārmaiņu tendencēm – pieejamību un nodrošināt Latvijas sekmīgu dalību Eiropas ligzdojošo putnu monitoringā.

 

Galvenie uzdevumi:

Šī projekta ietvaros plānots organizēt trīs seminārus, kuru laikā pilnveidosim esošo un potenciālo Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu dalībnieku iemaņas putnu sugu noteikšanā, kā arī skaidrosim uzskaišu metodiku, īpašu uzmanību pievēršot raksturīgākajām kļūdām uzskaišu veikšanā (Latvijā šīs uzskaites tiek veiktas tikai kopš 2004. gada).

 

Sagaidāmie rezultāti:

  • Notikuši trīs Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu dalībnieku apmācības semināri, tajos piedalījušies 45 dalībnieki.
  • Pieaugusi esošo uzskaišu veicēju kvalifikācija un, apmācot potenciālos uzskaišu veicējus, palielinājies kopējais uzskaišu veicēju skaits.
  • Ilgstošā laika termiņā Latvijā pieejami reprezentatīvi dati par biežāk sastopamo putnu sugu populāciju stāvokli un to pārmaiņu tendencēm, kas kalpo par pamatu šo sugu aizsardzības stāvokļa novērtēšanai un pasākumu plānošanai.