114 putnu sugas diennakts laikā – ar jaunu rekordu noslēgušās putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2006”

Šodien, 21. maija vakarā ar jaunu rekordu noslēdzās Latvijā trešo reizi rīkotās 24 stundas ilgās putnu vērošanas sacensības no torņiem “Torņu cīņas 2006”, kuras ar Hansabankas finansiālu atbalstu organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Sacensībās, tāpat kā iepriekšējā gadā, uzvarēja pieredzējušie putnu vērotāji Guntis Graubics, Kārlis Millers un Valdis Roze. Komanda “Trīs sivēntiņi” no Kuivižu putnu vērošanas torņa (Limbažu rajons) diennakts laikā novēroja 114 putnu sugas (ap trešo daļu no Latvijā līdz šim reģistrētajām 333 putnu sugām), tā ievērojami uzlabojot pagājušajā gadā sevis uzstādīto “Torņu cīņu” rekordu – 83 putnu sugas 24 stundu laikā.

Uzvarētāju komanda uzskata, ka “pie vainas” galvenokārt bijis veiksmīgais torņa novietojums – jau sacensību atklāšanā, izlozējot Kuivižu torni, bijis skaidrs, ka jācīnās par vietu pirmajā trijniekā. Turklāt, atšķirībā no citiem, paveicies arī ar laika apstākļiem. Visgrūtāk gājis ar ragainā dūkura piereģistrēšanu. Putns jūrā ik pa brīdim pazudis un atkal parādījies, un pagājušas vairāk nekā četras stundas, kamēr visi komandas biedri to pārliecinoši novērojuši. Uzvarētāju komanda arī izsaka lielu pateicību Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta darbiniekam Andrim Somam, kas pirms sacensībām palīdzēja sagatavot torni “darbam”.

Kategorijā “Interesantākais novērojums” uzvaru guva komanda “Himantopus himantopus” – Kaspars Funts, Mareks Kilups, Mārcis Tīrums un Mārtiņš Vimba. Komanda no Orenīšu torņa (Nagļu dīķi, Rēzeknes rajons) 21. maija rītā, plkst. 5:39 novēroja reto sarkanrīkles čipsti. Komandas loceklis M. Vimba pirmais pamanīja uz vadiem sēžam “aizdomīgu” čipsti, kas iesākumā uzskatīta par Latvijā bieži sastopamo pļavas čipsti vai koku čipsti, tomēr, pēc piecu minūšu ilgas apskates un intensīvas konsultēšanās ar putnu noteicējiem, komanda pārliecinājās, ka tā ir daudz retāk novērojamā sarkanrīkles čipste.

Agris Celmiņš, interneta lapas “Putni Latvijā un pasaulē” veidotājs, norāda, ka šis ir pirmais sarkanrīkles čipstes novērojums iekšzemē pavasarī. Šie putni pie mums iepriekš reģistrēti tikai pārdesmit reižu – jūras krastā, tomēr domājams, ka sarkanrīkles čipstes regulāri nelielā skaitā caurceļo mūsu valsti pavasarī un rudenī.

Atsaucoties organizētāju aicinājumam, nedēļas nogalē torņos viesojušies un putnus vērojuši ap 100 dabas draugi. Visdraudzīgākās komandas godu ieguva komanda “M-ērgļi” – Jānis Ķuze, Māris Strazds, Viesturs Vintulis, kuri Papes tornī uzņēma 40 apmeklētājus.

Sacensību koordinatori Jānis Ķuze un Arnis Zacmanis atzīst, ka par spīti nelabvēlīgajiem laika apstākļiem – lietus un stiprais vējš pie vairākiem torņiem būtiski pasliktināja redzamību, dzirdamību un arī putnu aktivitāti – sacensības ir izdevušās. Par to liecina jaunais sacensību rekords, kam par iemeslu ir bijusi gan lieliskā torņa atrašanās vieta, gan vērotāju komandas pieredze un zināšanas.

Sacensību uzvarētāji noslēguma pasākumā 21. maija vakarā, kas notika Ikšķilē, viesu mājā “Meidrops”, saņēma metālmākslinieka Anda Egles izgatavotos kausus apodziņa formā.

Sacensībās “Torņu cīņas 2006” pavisam piedalījās astoņas putnu vērotāju komandas – 30 dalībnieki. Sacensības notika tornī pie Papes ezera (Liepājas rajons), Sedas tīreļa (Valkas rajons), Kuivižiem (Limbažu rajons), divos torņos pie Engures ezera (Talsu un Tukuma rajons) un trīs torņos pie Lubāna ezera un Nagļu dīķiem (Madonas un Rēzeknes rajons).

Pagājušajā gadā “Torņu cīņās” ar 83 novērotām putnu sugām uzvarēja komanda no Lubāna ezera Dienvidu dambja torņa. Savukārt interesantākais novērojums bija Lubāna ezera Zvidzes kanāla torņa tuvumā novērotais baltais gārnis pie ligzdas – pirms tam Latvijā bija zināma tikai viena šī retā putna ligzdošanas vieta Engures ezerā.

“Torņu cīņu” pirmsākumi meklējami 1991. gadā Somijā. Šādas sacensības kļuvušas populāras arī citās Eiropas valstīs.

 

“Torņu cīņu 2006” noteikumi

Komandas

Torņu atrašanās vietas

“Torņu cīņu 2006” fotogrāfijas

 

Papildu informācija: