Pupuķu novērojumi 2008. gadā

Pupuķu novērojumi 2008. gadā visā Latvijas teritorijā

2008. gadā turpinājām ievākt no iedzīvotājiem ziņas par novērotiem pupuķiem. Līdz 2009. gada februāra sākumam saņemtas ziņas par 116 pupuķu novērošanas gadījumiem 2008. gadā.

Pupuķu novērojumu izvietojums Latvijā 2008. gadā. Kvadrātu krāsa no gaišākās līdz tumšākajai apzīmē attiecīgi neligzdotāju novērojumus, iespējamu, ticamu un pierādītu ligzdošanu.

 

Visos 112 gadījumos, kad tas bijis iespējams, pupuķu novērojumi attiecināti uz Latvijas ligzdojošo putnu atlantā izmantotajiem 5×5 km kvadrātiem. Pavisam pupuķi reģistrēti 39 kvadrātos, to skaitā arī tādos, kur pupuķis Ligzdojošo putnu atlanta laikā (2000.–2004. gadā) nav konstatēts (pupuķa izplatības karte pēc LLPA 2000-2004 datiem).

Papildus deviņām Ādažu poligonā atrastajām ligzdām saņemtas ziņas par vēl sešām 2008. gadā apdzīvotām ligzdām. No tām četras bija iepriekš nezināmās vietās, tostarp viena no ligzdām atrasta Balvu rajonā, kur Latvijas ligzdojošo putnu atlanta laikā pupuķi vispār nav konstatēti. Divas pupuķu ligzdas atradās bijušajā Garkalnes armijas bāzē, viena no tām – zaļo vārnu būrī. Šis ir pirmais gadījums, kad pupuķi ligzdojuši Garkalnē izliktajos zaļo vārnu būros.

Pupuķu ligzdošanas vieta Rīgas rajona Olaines pagasta „Pupuķos”. Šajā vietā pupuķi ligzdo kopš 2000. gada.

 

Pateicības

Par 2008. gadā novērotiem pupuķiem ziņoja I. Avotniece, A. Balandiņa, E. Beinerts, A. Bērziņš, I. Brediks, A. Celmiņš, A. Čuda, I. Danusēviča, A. Erts, I. Freiberga, K. Funts, R. Gajevska, G. Grandāns, M. Jansone, D. Krīgens, I. Krilova, V. Ķerus, J. Ķuze, V. Lāzo, R. Lebuss, D. Liepniece, I. Mārdega, M. Maskalāns, I. Maslaka, R. Matrozis, O. Miziņenko, L. Oņiskiva, O. Opermanis, E. Račinskis, R. Rekmanis, G. Roze, R. Sniedze, B. Strupiša, A. Teihmanis, U. Timofejevs, L. Timrota, B. Tropa, G. Verbickis, J. Zaikovskis, L. Zelenkevica, Valda. Paldies visiem novērotājiem!