Notikusi LOB Cēsu vietējās grupas dibināšanas kopsapulce

2014. gada 26. oktobrī Cēsīs, Rīgas ielā 21, notika LOB Cēsu vietējās grupas kopsapulce ar mērķi apvienot Cēsu bijušā rajona teritorijā dzīvojošos iedzīvotājus, kurus interesē putni un kuri vēlas mērķtiecīgi iesaistīties savvaļas putnu aizsardzībā, izpētē un sabiedrības izglītošanā šajās jomās. Pasākumā piedalījās 14 cilvēki, no kuriem 7 ir arī LOB biedri.

Sapulces sākumā LOB Cēsu vietējās grupas pārstāve Agnese Gaile skaidroja grupas dibināšanas nepieciešamību kā aktīvu dzīvesveidu nozīmīgu posmu komunikācijā starp LOB un iedzīvotājiem Latvijas reģionos. Tā arī rosina izzināt Latvijas savvaļas putnu dzīvi. Mārtiņš Platacis pastāstīja par iepriekšējos gados veiktajām ligzdojošo putnu un naktsputnu uzskaitēm Cēsu apkārtnē. Šo uzskaišu turpināšanā liela nozīme būtu iesaistot esošos un potenciālos grupas dalībniekus. Mārtiņš pastāstīja arī par grupas dalībnieku iespējām piedalīties citos LOB projektos un programmās. LOB Rīgas vietējās grupas pārstāve Guna Roze iepazīstināja ar LOB Rīgas vietējās grupas iesākto Ķengaraga izpētes projektu.

Klātesošie iedzīvotāji rosināja LOB Cēsu vietējās grupas pārstāvjiem regulāri viesoties skolās un bērnudārzos, izsludināt kādu konkursu par putnu tēmu, izteica vēlmi piedalīties grupas organizētos pārgājienos vērojot un veicot putnu uzskaiti, ieinteresējās par LOB izglītojošo vasaras bērnu nometni “Vai gribi kļūt ornitologs?”. Grupa izvirzīja mērķi sagatavot vismaz vienu komandu četru cilvēku sastāvā putnu vērošanas sacensību “Torņu cīņas” amatieru klasē. Šā mērķa sasniegšanai plānots rīkot konkursu, kas saistīts ar putnu barošanu piemājas barotavās, kā arī veidojot regulāras apmācības gan telpās gan dabā, sākot ar ziemā sastopamajiem putniem.

Sanāksmi noslēdza iedvesmojošie Dāvja Drazdovska foto stāsti par dzērvēm Ķemeru purvā un pavadīto gadu Jaunzēlandē.

 

Šajā nedēļas nogalē, 8. novembrī, notiks LOB seminārs, kurā piedalīsies arī LOB Cēsu vietējās grupas pārstāvji. Seminārā “Sabiedrības līdzdalība Latvijas Ornitoloģijas biedrības darbā: pieredze, plānošana, iespēja iesaistīties” dažas vietas vēl var būt brīvas un intereses gadījumā var pieteikties uz e-pastu riga@lob.lv.

Pēc tam (15.-16. novembrī) plānota ūdensstrazdu ekskursija Mārtiņdienas ietvaros. Ja ir vēlme iesaistīties LOB Cēsu vietējās grupas darbībā, rakstiet uz e-pastu agnesei.gailei@gmail.com.

 

Agnese Gaile